teisipäev, 26. august 2008

Külavanemate suvekooli muljed22.-23. augustil toimus Võrumaal Haanjamehe talus külavanemate suvekool. MTÜ Kodukant poolt korraldatud üritusel osales 80 külavanemat üle terve vabariigi. Ürituse programm oli täitsa asjalik. Oli häid esinejaid, oli väga põnevaid külavanemaid ning nende lugusid. Paljude külade areng on kulgenud nagu meie kandis – valla või külaseltsi ärgitusel valiti külavanemad, kes alustasid mõnede üksikute üritustega. Aastatega lisandus üritusi ning kujunesid välja piirkonna traditsioonid. Oli ka teistpidi, kus aktivistid ehitasid küla kiigeplatsi, kus mõnede ürituste järel otsustati valida ka külavanem.

Mitmel külavanemal olid kaasas oma küla brošüürid või teatmikud. Palju lugusi võis kuulda ka, kuidas külad on olnud aktiivsed eurorahade taotlemisel ja mida põnevat ning vajalikku sellega kõik tehtud ja soetatud on. Kuhjavere küla, mis valiti 2007.a külaks, on külastanud mitmed väliskülalised, aga ka Eesti poliitikud, ministrid ja president. Räägiti sellest, miks üks toimiv küla on kasulik ka vallale. Garri Raagma rääkis enda ettekandes tulevikuvisioonidest ning sidus arengud maailmas eri tüüpi külade perspektiividega – kus tuleks väärtustada miljööd ning soodustada turismiäri, kus keskenduda varemete likvideerimisele.

Õhtune programm oli ka väga meeleolukas: tantsud, mängud, eeskavad – ning võimalus suhelda oma ametivendadega ning saada uusi mõtteid ja ideid, mida siis oma küla oludele kohandada.

Külavanemate suvekoolist saadud muljete ja mõtete jagamiseks teeme koos Mariannega Harjumaa Kodukandist 3.septembril Harmi koolis väikse infotunni, et saadud tarkused minu sisse toppama ei jääks ning et sellest oleks kasu ka Kõue valla teistel külavanematel. Samuti loodan, et ehk õnnestub äratada ka mõni teine küla – Habaja Külade Selts hõlmab 10 küla, Habaja piirkonda kuuluvad Kõue valla arengukava järgi 13 küla, aga minu teada on nendest vaid Alansi, Kirivalla ja Lutsu küladel külavanem.

Nüüd aga mõned fotojäädvustused suvekoolist.

Suvekooli ametlik avamine oli 22.augustil kell 11. Kogunemine algas kell 10, siis pakuti kohvi ja pirukaid ning seda meeleoluka akordionimuusika saatel.
Avamisel tõmmati vardasse kodukandi lipp...
... ja lauldi.
Avamisel peeti ka mõned kõned (pildil Mikk Sarv).Esimesena esines regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, kelle ettekandest jäi mulle kõige enam meelde mõte, et poliitiliselt on soovitud valdade ühinemine. Selle tulemusel võib küll vallavanem minna külaelanikest kaugemale, kuid vallavanema ülesandeks ei peagi olema kõigi külaelu üksikasjadega kursis olemine. Seoses valdade ühendamisega peab külavanema roll muutuma tähtsamaks, teda tuleks kaasata oluliste otsuste langetamisele, sest külavanem tunneb oma piirkonda kõige paremini. Sellest tuleneb minu meelest omakorda selge vajadus muuta vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, sest kuidas muidu tagada, et omavalitsused ka tegelikult kaasavad külavanema?

Vaata ka regionaalministri artiklit külavanemast ajakirja Külakiri juulikuu numbris (lk 6).80 külavanemat üle terve Eesti hoolega kuulamas.Margus Timmo juhtis töötuba külavanemate ja omavalitsuse koostöö teemal. Töötoas arutleti erinevate mudelite üle, mida külavanemate ja omavalitsusesindajate omavaheliseks koostööks on tõhus kasutada.Kõikidele esinejatele kingiti korraldajate poolt selline kauss, mis oli ka ühe küla osavnäppude poolt valmistatud kõrvitsalehte kasutades.
Garri Raagma
Raasiku valla külavanema auraha.Õhtusöök
Harjumaa pundi ühine grill. Tule süütamisega on ametis Rae vallast Aaviku külavanem TarmoAbiks on Raasiku vallast Kiviloo külavanem Rene...


... ja Rae vallast Soodevahe külast külavanem JaanusHarjukate kamp


Marianne Harjumaa KodukandistLudmilla Rae vallast, Pildi küla külavanem.Ado kureerib Rae vallas külavanemaid.Marianne koos 2007.a aasta külaks valitud Kuhjavere külavanema Romeoga. Loe Romeo kohta lähemalt artiklit Sakalast ja Maalehest.Laupäeva hommikul oli töötuba külaelanike ja külavanema suhetest, vastastikusest infovahetusest, elanike kaastamisest jt.


Seejärel oli ettekanne teemal "Tuleohutu kodukant", esinesid Viola Murd Päästeametist ja Rait Pukk MTÜ-st Päästeala Arenduskeskus. Selgus, et Päästeamet on välja töötanud huvitava koolitusprogrammi külavanematele, mille kohta ilmub sügise poole teade külavanemate listi ning samuti Kodukandi kodukale.


Selgus, et Päästeamet plaanib külavanemate abiga hakata ka kaardistama tegelikku olukorda tuletõrje veevõtukohtadega seoses.


Päästeala inimeste ettekannetest ilmnes ka, kui eluliselt oluline on nii tuletõrje kui ka kiirabi jaoks see, et külades oleksid viidad ning taludel talusildid.


Pildil Viola Murd...... ja Rait Pukk.
Päeva kokkuvõtte tegi ülimalt aktiivne ja energiline Urmo Kübar, kes on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja.
Oli väga vahva üritus, kus külavanemad said mitmeid uusi mõtteid ja mitmeid häid tuttavaid ja sõpru ametivendade seast :)
Siin üks Jaanuse tehtud pilt. Vasakult Marianne (Kodukant Harjumaa), allakirjutanu ja Ludmilla (Pildi küla külavanem).


Lisaks vaata:
Lõpetuseks mõned pildimeenutused Haanjamehe talust:


Kommentaare ei ole: