kolmapäev, 5. oktoober 2011

8.oktoobril kell 15 külaplatsile!Head kaasteelised Alansi, Kirivalla ja Lutsu küladest!


Üks etapp on läbi saanud. Üks viisaastak on nüüd möödas ja aeg on seada plaane uueks etapiks. Kutsun teid laupäeva pärastlõunaks külaplatsile, et üheskoos heita põgus ülevaade sellele, mis sai tehtud ning mis jäi tegemata, aga teha plaane ka edaspidiseks. Olen käivitanud külade arengukava koostamise. Esimene seminar ja ajurünnak toimus meil suvel. Nüüd on võimalus esitada veel ettepanekuid meie tööplaanidesse ning ühtlasi võtta vastutus mõne konkreetse töövaldkonna korraldamise eest. Samuti on nüüd aeg teha otsus, kas soovime taas valida kõigi kolme küla peale ühe külavanema või õnnestub meil nüüd näiteks valida igale külale oma külavanem. Et külavanemast saab ka külaseltsi juhatuse liige, peab külavanemaks kandideerival inimesel olema kindlasti töötav ID-kaart. Kui ei ole, võtab ta endale kohustuse oma ID-kaart töökorda saada. Külavanema ülesanded on kirjas Kõue valla poolt kehtestatud külavanema statuudis.
Eile õhtul sõnas ETV-s Foorumi saates minu kunagine õpilane magistristuudiumis ja tänane Siseministeeriumi asekantsler Koort, et vastutus turvalisuse eest on ka ühiskonnal ja kogukondadel. "Kui külakiik on püsti pandud, siis tuleb järgmisena vaadata, et seal külas inimesed ikka ellu jääksid". Sellega pidas asekantsler silmas, et tuleohutuse ennetustööga tegelemine on meie kõigi asi. Õnneks on meie kogukond selles osas väga eesrindlik - Alansil on moodustatud priitahtlike pritsimeeste MTÜ, kes korraldab laupäeval just nimelt koolituse sellest, kuidas ennetada tuleõnnetusi, mida saab igaüks ära teha, et ohtu ära hoida. Palun teil kõigil osaleda, sest päästevõimekuse suurendamine meie priitahtlike MTÜ poolt on seotud projektide kirjutamisega. Ning rahastajad jälgivad hoolega, kui palju inimesi niisugustel üritustel osaleb. Seega - kui võtate aega ning tulete tuleennetuse koolitusele, aitate kaasa omaenda koduse majapidamise tuleohutusele, aga kaudselt aitate kaasa ka selle MTÜ päästevõimekuse tõstmisele.

Kommentaare ei ole: