reede, 25. november 2011

Lumelükkamisest Kolu-Äksi teel eeloleval talvel

Oktoobrikuu Kõue Kuulutajast lugesid meie külade elanikud muret tekitavat teadet:

"Enam ei telli riigiteedele lumetõrjet. Maanteeametil on kohustus tagada riigiteede läbivus 12 tunni jooksul pärast tuisku, seega tuleks riigiteede osas tekkinud pretensioonidega pöörduda maanteeameti poole."Talu sissesõidutee Äksi külas veeruaris 2011. NB: sissesõiduteed lükkab vald nüüdsest vaid nendel, kes on valda sisse kirjutatud!

Enamik on kursis, et tee, mis ühendab meie külasid välismaailmaga, ükskõik, kas Kolu kaudu Tallinna suunas või Äksi kaudu Kose-Risti suunas, on tegelikult riigi tee. Täpsemalt riigi kõrvalmaantee nr
T 11204. Seni on selle tee lumelükkamist tellinud vald. Ja lund on lükatud valdavalt laitmatult. Üksikud erandjuhtumid, kus nii mõnigi külaelanik Soibli kurvi piirkonnas enda auto kõhu peale hange otsa sõitis, tunduvad nüüd lõbusate vahepaladena. Kusjuures, olgu tõe huvides ka mainitud, et hange kinni jäämine oli tingitud sellest, et sealt kulgeb valla piir - Kose vald ei olnud sealt veel lükanud. Aga meie valla otsus on raskes rahalises olukorras mõistetav.


Et nii mõnigi külaelanik oli juba murelik, mis siis nüüd saab, saatsin 25.11.2011 teabenõude Põhja Regionaalsele Maanteeametile:

Tere!

Palun teavet, kuidas on kavandatud riigi kõrvalmaantee T 11204 Kolu-Habaja talvine hooldus 2011-2012 talvel.

Taust: seni on tee Kõue valda kuuluval osal taganud lume lükkamise Kõue vald. Sel aastal on vald ametlikult teatanud, et vald ei korralda lumelükkamist riigile kuuluvatel teedel.

Maanteeameti kodulehelt selgub, et antud tee talihoolde seisund on nr 1, mis tähendab lumetõrjet 36 tunni jooksul ning libedusetõrjet ohtlikes kohtades 24 tunni jooksul.

Antud teed mööda sõidavad ka kaks koolibussi (Kõue valla buss Äksist Kirivallani, Kose valla buss Habajalt läbi Äksi Koluni), külades elab inimesi, kes käivad tööl.

Minule teadaolevalt on Kõue vald Teid sellest, et vald enam selle tee lumelükkamist ei telli, ka teavitanud. Seetõttu palun Teilt teavet, kuidas reguleeritakse kõnealuse maantee talvine hooldus (lumelükkamine).

Lugupidamisega
Monika Mikiver

Vastus laekus juba täna, 28.11.2011. Selge on see, et mitte midagi ei ole selge. Vähemalt on antud siis telefoninumbrid, kuhu pöörduda. Ootame siis huviga, mis saab.

Lugupeetud Monika Mikiver


Maanteeameti põhja regioon lähtub riigimaanteedel talihoolduse tellimisel Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a määrusest nr 45 «Tee seisundinõuded». Määruse lisa 6 kehtestab kõrvalmaateedele liiklussagedusega 200–1000 autot ööpäevas nõutavaks seisunditasemeks 1.

AS Teede Tehnokeskuse tehtud 2010. a liiklusloenduse tulemusena on mõõdetud Kolu - Habaja maanteel km 0 -2,3 200 autot ja km 2,3 - 12,6 106 autot aasta keskmiseks ööpäevaseks liiklussageduseks. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 45 «Tee seisundinõuded» lisa 6 sätestab nõutava kõrvalmaantee talvise seisunditaseme 2 alates liiklussagedusest 1000 autot ööpäevas, mistõttu ei ole käesoleval hetkel põhjendatud nimetatud teel seisunditaseme tõstmine.

Alates 01.11.2011. a hakkas kehtima tee seisundinõuete määruse uus redaktsioon, milles on muudetud 1 seisunditaseme hooldustsükli aegu. Praegu käivad Maanteeametil läbirääkimised muudetud määruse rakendamiseks.

Pretensioonidega riigimaanteede hoolde osas palume pöörduda Maanteeameti põhja regiooni hooldeosakonna peaspetsialisti Tiit Heinpalu tel.6304845, GSM 5030182, e-kiri Tiit.Heinpalu@mnt.ee või hooldeosakonna juhataja Kristjan-Raul Pettinen tel.6304846, GSM 53313469, e-kiri Kristjan.Pettinen@mnt.ee poole.

Lugupidamisega
Peeter Paju
direktori asetäitja teehoiu alal

Kommentaare ei ole: