reede, 22. juuni 2012

19.06.2012 koostatud ühispöördumine Kõue vallavolikoguleÜhispöördumine Kõue vallavolikogule

Lugupeetud Kõue vallavolikogu liikmed!

19.06.2012 toimus Kõue valla külavanemate ja seltside esindajate kohtumine Kõue Rahva Majas, mille käigus arutati Kose ning Kõue valdade ühinemisläbirääkimiste võimalikku katkestamist.

Kohalolnud arutasid läbirääkimiste pidamise poolt ja vastu argumente ning leidsid, et ainuõige on valdade ühinemise kohta küsida hinnangut rahvalt. Ühinemise rahvahääletusele panemine eeldab aga põhjalikku ja mitmekülgset läbirääkimist, kus kaalutakse kõiki poolt- ja vastuargumente.

Seoses sellega nõuavad allakirjutanud Kose ja Kõue valdade ühinemisläbirääkimiste jätkamist ning ühinemise rahvahääletusele viimist.

Läbirääkimiste väärikaks jätkumiseks, teeme ettepaneku Kõue vallavolikogule sõnastada ja avalikustada Kõue valla selged ühinemisläbirääkimiste eesmärgid, millest läbirääkimiskomisjonid saavad oma töös juhinduda.

Sirje Kautsaar, Habaja Rahvaspordiklubi, Zoege von Manteuffeli nimeline sihtasutus
Annely Tisler, Võtikmetsa Hobikoda 
Monika Mikiver, Alansi, Kirivalla, Lutsu külavanem, Alansi-Kirivalla-Lutsu Külaselts
Olev Kull, Aela külavanem, Kõue Külade Selts
Hille Schaffrik, Habaja Külade Selts
Rita Piho-Viinamägi, Virla külavanem, Kõue Külade Selts
Rene Reiljan, Rõõsa Külaselts
Aino Kärner, Pala ja Kukepala külavanem, Kõue Külade Selts
Tiiu Lõoke, Kõue, Nutu, Vahetüki külavanem, Kõue Külade Selts, Ardu Huvikeskus
Harri Kliimson, Rõõsa külavanem, Rõõsa Külaselts 
Lauri Ligi, Ojasoo külavanem, Ojasoo Küla Selts
Andrus Padar, Alansi-Kirivalla-Lutsu külaselts 
Juhan Soomets, Triigi külavanem, Kõue Külade Selts
Kadri Tonka, Kadja küla esindaja, Kõue Külade Selts
Ain Salupõld, Alansi Offroad Klubi, MTÜ MudEst
Mait Kautsaar, Võtikmetsa murutraktoristid
Arno Ilves, Paunaste külavanem, Kõue Külade Selts8 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Mul selline küsimus, et kuidas teab rahvas kõige paremini, mis talle kõige parem, kui rahvale söödetakse ette valesid. A la kui ei ühine siis riik sundühendab!! või kui lugeda Kose valla kodulehelt, et kõikides komisjonides saavutati üksmeel, mis tegelikult on ju vale. Näiteid on veel.
Minu meelest võiksid kõik inimesed, kellel on isiklikud ambitsioonid seoses ühinemisega või kes on silmakirjalik või keda Kose poolt mõjutatakse,teemast eemale hoida!
Mille alusel külavanemad pöördumise tegid, kas kõik juhtkomisjoni liikmed olid kohal?

Monika ütles ...

Kohal oli üks juhtkomisjoni liige, kes 1,5 tunni vältel tutvustas valdade ühinemise analüüsi vahekokkuvõtet, tõi välja probleeme, kus on veel erimeelsusi jne, ja üks haridus-kultuurikomisjoni liige.

Külavanemate ja seltside seisukoht oli, et praegu on läbi räägitud 2 kuud, aega läbi rääkida ja vaielda tingimuste ja erimeelsuste üle on ca 2013 jaanuari-veebruarini. Külavanemate soov oligi, et arutelude ja analüüsidega mindaks edasi, et rahvahääletusele eelneksid rahvakoosolekud (mis on ka läbirääkimistel juba kokku lepitud), kus inimestel on võimalik saada vastuseid küsimustele ja kujundada siis selle info pinnalt oma otsus. Nüüd alles algab töö finantspoole analüüsimisega.

Teie ettepanek, et erapoolikud isikud ei peaks läbirääkimistel osalema, on ühelt poolt mõistlik, kuid siis peaksid ju lahkuma kõik vallaametnikud, volikogu liikmed, sest neil on ju teoreetiline oht ühinemisel kohast või positsioonist ilma jääda, seega nende vastumeelsus ühinemise suhtes on üpris loogiline :) KOV temaatikat käsitlenud TLÜ teadlane G. Sootla on seetõttu oma artiklites soovitanud, et ühinemisläbirääkimiste komisjonide töösse oleks kaasatud erapooletud eksperdid või ettevõtjad, kes ei ole valla palgal. Kõue vald on õnneks niimoodi teinud.

PS: esimesel võimalusel loodame avaldada siin veebilehel ka pisut põhjalikuma kirjutise ühispöördumisest.

Monika ütles ...

Parandan, haridus-kultuurikomisjonist olid kohal 2 liiget. 1 külavanemast volikogu liige oli eelmisel õhtul osalenud ka Kose ja Kõue volikogude ühiskoosolekul.

Anonüümne ütles ...

Minu mõte ei olnud päris see, et kõik volikogu liikmed ja vallaametnikud peaksid läbirääkimistest eemale hoidma. Lihtsalt avaldasin naiivse soovi, mis kunagi ei juhtu, et kõik inimesed oleksid ausad ja head- tundub, et teatuid isikuid mõjutatakse Kose poolt, et ühinemine kindlasti toimuks. Neid ei huvita mainitud finantspoole analüüs. Koset see ka ei huvita, sest nemad tahavad kindlasti ühineda, ühe korra saadi juba korvi.
Tehku kõik koosolekud avalikuks, et rahvas saaks ka osa nendest vaidlustest.
Kardan, et need vaidlused kuni järgmiste valimisteni võtavad mõlema valla energia ja muud teemad- vajalikud jäävad soiku.

Andrus ütles ...

Lugupeetud Anonüümne, palun anna märku kes Sa oled ja liitu aruteludega kui võrdväärne! Nimeta need isikud Kõue poole läbirääkijate seast, keda arvad olevat Kose omade poolt mõjutatud ja anna neile seeläbi võimalus end kaitsta. Selleks, et olla aus ja hea, ei pea oma arvamust maha salgama ja kõike vallajuhtide poolt välja öeldavat alati takka kiitma. Nii tehti ühes teises riigis, mis valitses kunagi ka siinmail. Palun selgita, millele tugineb väide, et Kose poolt ei huvita meie tehtud ettepanek finantsanalüüsi läbiviimiseks. Ehk ei ole nad täna selles sama õhinapõhised kui Kõue pool, kuid jäigalt vastu ka mitte. Läbirääkimised ei ole kunagi ühekordne ja kiire toiming, saati veel siis kui erimeelsused tahavad alles klaarimist. Pole mõistlik esimese ebasobiva vastuse peale mossitama hakata ja selga pöörata.

Anonüümne ütles ...

Ridade vahelt oskab ju igaüks lugeda.
Ei mina hakka nimesid nimetama, igaüks teab oma südametunnistust ise.
Aga põnev lugemine:

https://kose.kovtp.ee/et/koue-vallaga-liitumine

Anonüümne ütles ...

protokollide põhjal võiks öelda, et kohtumised toimusid pooltundi.Kas see tõesti nii ka oli? Oleks nagu räigelt kokkuvõtvalt kõik kirja pandud. Kas selle põhjal elanikud teevadki oma otsuse.

Monika ütles ...

Esimene anonüümne - tänan, et oma arvamust avaldasite, kuid kui Te ise kapist välja ei tule ja konkreetseid nimesid ei nimeta, kes on "Kose mõjuagendid", siis jätab Teie arvamus lihtsalt intriigi tekitamise tunde.

Viimane anonüümne - sotsiaalkomisjoni kohta ei tea, kuid eriti juhtkomisjon kestis küll pikki tunde. See oli ka Kõue valla kriitika vahekokkuvõttele, et dokument on poliitiliselt ilukõneline, need kohad, kus on suuremad erimeelsused, välja ei tule. Sinnamaale, mil elanikud saavad oma arvamuse öelda, on veel aega. Komisjonidel on veel tööd teha, veel vaja läbi rääkida, vaielda, finantsandmetele on vaja peale vaadata, et pilt oleks terviklik. Praegu on läbi räägitud vaid kaks kuud. Enne elanike arvamuse küsitlust tulevad rahvakoosolekud, kus osalevad nii Kose kui Kõue persoonid, et inimene saaks ikkagi vastused kõigile küsimustele, et teha võimalikult informeeritud otsus.