reede, 22. juuni 2012

Kõue valla volikogu otsus: läbirääkimisi jätkata

Ardus käib hetkel Kõue vallavolikogu istung, mille 5. päevakorrapunktiks on ka Kõue ning Kose valdade ühinemisläbirääkimiste vaheokkuvõte. Kohal on 6 volikogu liiget. Kuluaarides liikunud ja rahvagi sekka jõudnud arvamusi on olnud seinast seina, üheks äärmuseks ka võimalus, et volikogu otsustab ühinemisläbirääkimised katkestada. 

Läbiääkimiste jätkumise toetuseks ning selleks Kõue valla poolsete selgete eesmärkide seadmisteks esitab volikogu liige ja Ojasoo külavanem Lauri Ligi istungi käigus  Kõue valla külavanemate ning seltside esindajate  ühispöördumise, mis sõnastati teisipäeva õhtul toimunud koosolekul.

Uudist täiendatakse, kui vastav päevakorrapunkt kätte jõuab!

Kell 16.27: Volikogu võttis teadmiseks läbirääkimiste vahekokuvõtte  dokumendi ning kiitis heaks lühinemisäbirääkmiste jätkumise

1 kommentaar:

Andrus ütles ...

16.:00 jõudis Volikogu ühinemisläbirääkimiste punktini. Loeti ette külavanemate ja seltside esindajate ühispöördumine.