neljapäev, 17. september 2009

Kodukant Harju kutsub külaelu edendajaid infopäevale

Pöördus Kodukant Harjumaa ja palus siin ajaveebis levitada infot järgmise ürituse kohta. Ma ei ole veendunud, et mul endal on võimalik sel üritusel osaleda. Kui meie küladest keegi soovib infopäeval osaleda, palun võtku pärast ühendust ja edastagu muljeid! :)

MTÜ Kodukant Harjumaa ja MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu korraldavad ühiselt infopäeva

Esmaspäeval, 28. septembril 2009.aastal Jõelähtme Rahvamajas kell 16.00-20.00
Oodatud on kõik Harjumaa külavanemad, külaelu edendajad ja vallavalitsuse töötajad, kes
tunnevad muret meie külade elu-olu üle ning tahavad seda elamisväärsemaks muuta.

PÄEVAKAVA

1. Projekt „Külavanem – sild külale ja omavalitsusele” - 1. perioodi ülevaade ning 2.perioodi tegevuste tutvustamine - MTÜ Kodukant Harjumaa tegevjuht Marianne
Rosenfeld

2. Külavanemad – kogukonna eestvedajad leader programmi rakendamisel - MTÜ
Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse esimees ja Iru külavanem Arno Kannike

3. Kodanikuühiskonna Sihtkapital – mis ja milleks? - KÜSK-i juhataja Agu Laius

4. MTÜ Kodukant Harjumaa ja Põhja-Eesti Päästekeskuse koostööst ning
ohutusalaste koolituste korraldamisest Harjumaa küladele
– MTÜ Kodukant
Harjumaa juhatuse esimees Anu Altmets

5. Külade rahastamine ning valla ning küladevahelisest koostöö võimalikkusest -
Jõelähtme vallavanem Toomas Kümmel

6. Viimsi külavanemate rõõmud ja mured viimasel 4 aastal – Tammneene külavanem
Raivo Kaare (Viimsi vald)

7. Ühe valla küladele ühine katusorganisatsioon – Praktilisi kogemusi ja nõuandeid jagab Rae Valla Alevike ja Külavanemate Seltsi (RVAKS) eestvedaja, Rae vallavolikogu
aseesimees Ado Sepa


Kommentaare ei ole: