pühapäev, 15. märts 2009

Alansi-Kirivalla-Lutsu rahvas otsustas oma külaseltsi luua

13ndal ja reedel kogunesid meie kolme küla inimesed Alansi Offroad Klubi ruumidesse koosolekut pidama. Kõige olulisem päevakorrapunkt oli otsustamine, kas jätkata Habaja seltsi koosseisus või mitte ning kui iseseisvuda, siis valida MTÜ asutajaliikmed, kellest saavad edaspidi juhatuse liikmed.Esmalt rääkis külavanem, miks selline iseseisvumise mõte üldse tekkis. Kunagi, kui Habaja külade selts asutati, sattusime ka meie Andrusega üritusele, kus tutvustati vastloodud külaseltsi arengukava. Oma kodukandi heaolu küsimustes kaasarääkimine tundus oluline, mistõttu astusime Andrusega Habaja Külade Seltsi liikmeks. Tol hetkel lootsime, et sellest areneb midagi sellist, nagu Kõue Külade Seltsist tänaseks on arenenud. Ehk siis et igale külale valitakse külavanem, et hakkavad toimuma üritused, kus erinevad külad teineteisega mõõtu võtavad, ehk teisisõnu - ka tegelikult on kogu piirkond aktiivselt kaasatud. Kes ei ole siitkandi inimene, siis Kõue kandi rahval õnnestus külavanemad ära valida, traditsiooniline igasuvine külapäev toimub igal aastal erinevas kohas. Nii on hoolimata eri taustaga küladest Kõue rahval ikkagi teatav ühine identiteet.

Midagi sellist proovis saavutada ka Habaja Külade Selts, nimelt 2006.a kevadel viidi läbi ulatuslik küsitlus, rahva seast selgitati välja külavanemakandidaadid. Samuti uuriti, kas vastav küla sooviks endale eraldi külavanemat või ühiselt koos mõne teise külaga. Sellest küsitlusest selguski, et meie kolm küla sooviks ühiselt tegutseda. Samal aastal saigi meil külavanem valitud, kuid paraku jäin mina ainukeseks. Et küladevahelisi üritusi ei toimunud, sai tasahilju meie kolme küla rahvale üritusi korraldama hakatud ja sisuliselt omaette elu elama hakatud. Kuivõrd kõige suurem rabelemine on KOP projektide pärast, ühele MTÜ-le ei pruugita mitut projekti rahastada, muutus oma külaseltsi loomine hädavajalikuks, kui plaanime küla edasi arendada ja uusi projekte kirjutada.


Arutlesime, millised on oma MTÜ loomise plussid (iseseisvus, projektide taotlemine, ise nö kaardil olemine, valla jaoks on vahel partneriks pigem selts kui külavanem (seltsingute päevale kutsuti vaid seltsi juhid) ja miinused (ise peab paberimajandusega hakkama saama. Suur aitäh siinkohal Riinale, kes ka meie kiigeplatsi projekti täitmisega seonduva paberimajanduse korras hoidis). Kõige suurema ohuna tõin välja selle, et me läheme ühise külaasja ajamisel omavahel riidu, mistõttu asi jääb hoopistükis soiku.

Siiski otsustasid kohaletulnud, et me peaksime oma külaseltsi looma. Enne asutajaliikmete ja tulevaste juhatuseliikmete valimist peeti üksteisega veel aru ning otsustati, et juhatuses võiks olla 5 liiget, nendest külavanem on liige automaatselt, ametist tulenevalt. Kokkuvõttes kujunes nii, et meie külade arendamisega tegelev meeskond on:

Alansi külast Monika Mikiver ja Andrus Padar
Kirivalla külast Heugenie Aidama ja Andres Mätlik ning
Lutsu külast Maili Prussakov.

Meeskond koguneb uuesti teisipäeval, mil täpsustatakse põhikirja, sõlmitakse asutamisleping ning lepitakse kokku edasises.

Külakoosolekul oli veel teemaks tulevased üritused. Märksõnad: Kirivalla Roositalu peremees Mart Ojasalu kõneles roosipäevadest ja rohevahetusest (tulekul kunagi maikuus) ja koostööst külaseltsiga, Alansi Kopliotsa peremees ja Offroadimees Ain Salupõld tutvustas Alansi Offroadi Klubi, tulekul 1.-3.mail suur Alansi Kevadlaat jpt üritusi, mina rääkisin Teeme Ära 2009 Minu Eesti projektist ning Kõue valla mõttekodadest. Sellest kõigest ühel päeval siin külaveebis ka põhjalikumad lood.
Lõpetuseks mõni pilt koosoleku meeleoludest ning viimaks vaade Alansi Offroad Klubi kompleksile, mis on kohalikule rahvale tuntud ka kui kunagine Habaja suurfarm.

2 kommentaari:

Juhan ütles ...

Palju õnne iseseisvumisel, paistab, et oli korralikult rahvast ka kohal. Laud on vähemalt sama lookas, kui Kõue Külade Seltsi koosolekul, päris stiilne ruum paistab ka olevat!

Monika ütles ...

Tänud :) Rahvast oli pisut üle 20, kõik rõõmsas meeleolus ja optimistlikud, lausa lust selliste inimestega külavanem olla. Mõned, kes ei saanud reedel tulla, isegi helistasid hiljem ja tundsid muret, kuidas läks.