teisipäev, 10. märts 2009

Külavanemate koosolekust ja projektidest


Vallavanemal on tavaks kaks korda aastas kõik külavanemad ja külavanema staatust mitteomavad, aga külaelu edendamisele suunatud seltside juhid kokku kutsuda ning infot vahetada. Pühapäeval kogunesime Kõue Rahva Majja, kus oli kaetud pidulik laud ja sai asjaliku koosoleku kõrvale head-paremat mugida.
Esmalt andis vallavanem ülevaate olukorrast vallas. Ka tänasest majandussurutisest tulenevas sandis olukorras püüab meie vald siiski külaelu edendamisele suunatud projektide toetuseks omafinantseeringu summad leida. See on iseenesest tuleviku mõttes väga oluline, sest mis üldse hoiab inimest siin? Vaata siit lingist videolõiku - intervjuud presidendi tunnustuse saanud külavanema Tiiu Tomingasega, kui palju objekte on külahullude tegevuse tulemusega Kiideval valminud, kui palju aitab see kaasa nii kohalike elanike heaolule kui ka turismile.

Et siis valla niigi napid rahad üle vaadata ja otsused langetada, soovis vallavanem ülevaadet, millisteks projektideks valla külaseltsid sel aastal raha küsida plaanivad. Kõue Külade Seltsil oli päris mitu plaani, näiteks on plaanis rajada rahvamaja kõrvale laululava väliürituste tarbeks. Igavesti uhke külakiik on neil juba varasemast ajast püsti. Habaja Külade Seltsi plaanidest jäi meelde Habaja küla kodukandipäeva korraldamine ja Habaja lauluväljaku pinkide uuendamine. Alansi Offroad Klubil on mitmeid avalikkusele suunatud plaane, mistõttu loodan varsti siin ühe pikema usutluse Ainiga läbi viia. Tulemas on: Alansi Offroad Klubi territooriumil asuva endise suurfarmi hoone seinte grafiti asjatundjate juhendamisel perepäevana kas 30.05 või 01.06, suur üleüldine kolmepäevane kevadlaat 01.-03.05 jne jne.

Kuivõrd Alansi, Kirivalla ja Lutsu külaelu ei ole härjaila, siis asutame meie siin sel reedel toimuval koosolekul oma külaseltsi, oma juriidilise keha, mille kaudu ise edasi toimetada. See on siis juba meie külade ühine otsus, milliseid tegevusi plaanida ja milliste tegevuste jaoks raha küsida, kuid kindlasti tegeleme külade kiigeplatsi edasise arendamisega ning see plaan sai ka vallavanemale teatavaks tehtud. Katusekarkassile katus peale, mingeid lihtsatest vahenditest vigureid laste jaoks. Isegi kui meil siin vähe lapsi on - nii mõnelgi käivad suviti lapselapsed külas. Samuti on mõttekas muuta plats atraktiivseks võimalike eraürituste korraldajate jaoks, et ka meil oleks võimalik teenida pisutki raha uute projektide omaosaluste jaoks.

Mul külavanemana mõlguvad mõttes veel Mahtra matka- või terviseradade ja ajalooinfotahvlite projekt, millest on siin juba juttu olnud, kuid sellega ei ole mõtet rabistada, tuleb rääkida läbi erinevate huvigruppidega, suhelda ka Mahtra Rahvakooliga, aga ka Siuge ja Tamsi küladega, sest oleks hea, kui see oleks osa mingist suuremast rabaradade võrgustikust. Seega jääb see ilmselt JAP-i meetmete järgmiste tähtaegade teemaks.

Ja oma külavanemaks olemise viimaseks aastaks (2011), mis on ka Alansi ja Kirivalla külade kirjaliku esmamainimise 770.aastapäev, on mõte (loodetavasti koostöös Triigi külavanema Juhaniga, kel on sel teemal juba palju kogemusi ja kunstilisi oskusi) anda välja ajaloovihik meie kolme küla kohta ja korraldada suurem kodukandipäev.

1 kommentaar:

Monika ütles ...

Täpsustan nende jaoks, kes ei ole kohalikud. Kohalikud teavad, mitte mina, vaid üks teine Habaja inimene on mitmel korral avalikult öeldud, et Habaja külaelu on härjaila. Pidades seejuures ilmselt silmas, et inimesed Habajal on passiivsed ega soovi Habaja külaelu asjade ajamisel osaleda.