teisipäev, 3. märts 2009

Hea haldus, väärhaldus, külaseltsid ja külaelanike õigusedOleme harjunud, et riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused peavad täitma mitmeid nõudeid, et oleks tagatud läbipaistvus (et tagada demokraatia arengut ja vähendada korruptsiooniohtu), et inimestel oleks võimalik saada nende tegevuse kohta teavet, et ametnikud peavad inimese vastu olema viisakad ja lugupidavad ning tegelema nende pöördumistega (vaata näiteks, kuidas Nahkanuia-mees oma vallaametnikke kiitis). Juba viis aastat tagasi tekkis meie õigusesse hea halduse tava, mis hõlmab neid põhimõtteid. Ülal pildil on toodud hea halduse tava rikkumise näited, kujutis pärit mu enda umbes viie aasta tagustest loengumaterjalidest.

Ajendatud Habaja Külaseltsile esitatud pöördumisest ja lähtudes sellest, et seda ajaveebi käivad lugemas mitu külavanemat, aga veel rohkem külaelanikke, annan täna siin mõne õigusalase seletuse, mis õigused on külaelanikel külaseltsi suhtes ning vastupidi, mis kohustused külaseltsil inimeste suhtes.

Alates 1.jaanuarist 2008, juba rohkem kui aasta on igaühel õigus pöörduda külaelu arendamiseks loodud MTÜ poole ja paluda selgitusi (selgitustaotlus) või esitada ettepanekuid tegevuse paremaks korraldamiseks (märgukiri), ning MTÜ on kohustatud vastama - juhul, kui keegi pöördub teabe osas, mis puudutab riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest antud vahenditekasutamist. Seega - kõik projektid, kõik tegevused, kus vald on taganud omaosaluse. Täpsemalt reguleerib seda märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus. Kui keegi pöördub muu teabega seoses, mis ei puuduta kohaliku omavalitsuse antud raha, oleks ikkagi viisakas ja hea halduse tavaga kooskõlas, kui külaselts vastab ja selgitab, et see ei ole külaseltsi pädevuses, ja soovitab pöörduda näiteks valla poole.
Täpselt samast ajast kehtib ka avaliku teabe seaduse muudatus, mis annab igaühele õiguse esitada teabenõude ja küsida külaseltsilt välja teavet, mis täpselt samuti seondub riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest avalike ülesannete täitmise või toetusena antud vahendite kasutamisega.

4 kommentaari:

Hongmees ütles ...

Tahaks niiväga kohalikku omavalitsust kiita aga põhjusi tuleb taga otsida tikutulega. Nagu kõikjal mujalgi on inimesed tööga NIIII hõivatud, et asjade ennetamine ja märkamine ilma vastavasisulise teabenõude või märgukirjata on võimatu. Millega need inimesed seal küll tegelevad? Mis asju ajavad?

Samas kui siiani on reegliks olnud võrrelda riiklikku sektorit erasektoriga, tõstes esile just viimast, võib selle võrdluse tänaseks vabalt unustada. Ma arvan, et nii hlba teeninduskvaliteeti kui Eesti erasektoris annab ikka otsida. Ja kui eeskuju puudub, kust saavad vaesed riigiametnikud õppida olema kenamad? Ei kuskilt.

Monika ütles ...

Nu ei tea, kas on nii hullusti, mul on seni pigem erandjuhtumid, kui olen halba teeninduskvaliteeti kogenud. Pigem just see, et üldine positiivne ja sõbralik suhtumine on tekitanud ootuse, et järgmises teenindussituatsioonis puutun kokku sama kena ja viisaka ametniku või erasektori teenindajaga. Ja kui see inimene mulle siis hoopis ninna kargab ja midagi nähvab, on pettumus seda suurem.

Hongmees ütles ...

Muidugi ei ole minu seisukoht teeninduse suhtes absoluutne. Olen ka ise kokku puutunud väga meeldiva ja proffessionaalse teenindusega kuid see on pigem erand kui reegel. Selles suhtes on Sul muidugi õigus, et piisab vaid ühest meeldivast kogemusest ning ootused järgmistes sarnastes situatsioonides sama kogeda, kasvavad järsult.

Töötasin 3 aastat eesti ühes suurimas jaekaubandusettevõttes. Nägin ka köögipoolt. Ma arvan, et lohaka ja hoolimatu teenindusega kaotas see firma kümneid miljoneid kroone. Kala mädaneb peast ja eks ka seal said hädad alguse teatud mõttes juhtkonnast kuid siiski. Mis on see salapärane tegur, mis lubab näiteks Eestis teenindajal kliendile ülevalt alla vaadata?

See Ragn-Sells näide on muidugi erakordne näide nahaalsusest ja juhmusest samaaegselt. Siin on näha kuidas teenuse osutaja kasutab teadlikult ära oma jõupositsiooni. Ja see on täiesti lubamatu ning eeldaks riigipoolset jõulist sekkumist.

Monika ütles ...

Sinuga nõus, ka prügifirma osas. eriti kui lähtuda sellest, et sisuliselt mingit lepingut ju ei ole prügiveofirmaga, vaid seaduse alusel kõik loetakse liitunuks KOV poolt valitud firmaga :S Meie kandis olid need segadused suuresti aasta eest ära, kuid ka nüüd aeg-ajalt saadetakse jälle uus prügiveograafik :D