neljapäev, 11. juuni 2009

Kuidas me möödunud sajandi kolmekümnendatel Tallinn-Riia magistraaltee alla oleks jäänud

Postimees
07.11.1934
"Missugune variant on parem? Praegu on käimas Tallinna-Riia magistraaltee sihi variandi ajamine. Sihi ajamisele asuti Harjumaalt Kolu asundusest ja 5. skp. jõuti välja Kirila külasse Paide lähedale. Siht alates Kolust varemaetud sihist, läbistab Kanavere, Kirivalla, Habaja, Nurtu, Aela, Vahastu-Saueaugu, Vissuvere, Reopalu, Tülba, Sõeru, Laimetsa ja Kiksvere, kus ühineb varemaaetud sihiga. Variant-siht läbistab maa-alasid, mis seni korralikest liiklemisteedest kõrval seisnud. Varemaetud siht läheb aga praeguse Tallinna-Tartu maantee läheduses, jäädes sellest kuni 3 km kauguseni."


Kaart pärit Delfi Regiost.

Postimees
15.11.1934

"Tallinna-Riia maantee sihiajamine lõppes. Tallinna-Riia magistraaltee sihi variandi ajamine lõppes 14. skp. Siht algab Harjumaalt, Kolust, läheb läbi Kanavere, Kirivalla, Habaja, Nurtu, Uue-Värava, Vahastu, Saueaugu, Vissuvere, Röa, Reopalu, Kirila ja Laimetsa, ühinedes varem aetud sihiga Kiigeveres. Siht on pikk 64,8 km, kuna varem aetud samade punktide vahel 69 km. Sihiajamisetöid, mis kestsid kuu aega, juhatas ins. M. Luht Paidest."

Allikas: Eesti ajakirjanduse andmebaas
Teede varasema ajaloo kohta vt siit.

5 kommentaari:

Mare ütles ...

Huvitud ajaloost. Kas oled ka sugupuud koostanud? Üks väga huvitav keskkond on http://www.geni.com
Katseta!

Monika ütles ...

Tänud teavitamast! Sugupuu koostamisega pusisime suure hoolega jõulude ajal, siis sai Alansi, Kirivalla ja Karla külade juurtega vanaisa poolse suguvõsaga suur töö ära tehtud, kuigi lõpuni ei jõudnud. Vanaemapoolse suguvõsa kohta andis mulle hindamatut informatsiooni ka üks selle blogi lugeja, nii et see töö on mul jah pooleli veel ja viide igati asjakohane :)

Juhan ütles ...

Teeprojektist - vähemalt kaardil tundub kunagine õgvendus otsem kui praegune ussisoo planeering, ehk tasuks kaaluda, vähemalt Silmsi rahvas oleks väga päri ;)

Monika ütles ...

Ära kutsu kurja välja :O
Rahvas räägib, et oli ka praeguse Aruvalla-Kose-Mäo teelõigu kavandamisel üks päris tõsine variant läbi Alansi-Kirivalla...

Valdo Praust ütles ...

Mina olen kuulnud, et nimetet trassi vastu tunti esmalt huvi juba 1930-31, võibolla ka varem, kui mööda endist kitsarööpmelise kindlusraudtee tammi Vaidani uus tee ehitati. Rahapuudusel jäi see aga tegemata.

Pole ka selge, kas ja kuidas see looduses üldse maha märgiti.