teisipäev, 3. veebruar 2009

Vanad kohanimed, pärandkultuur ja 18.saj teise poole "beebibuum"

Vaatasin ajavahemikul 1760-1778 Kirivallas ja Alansil registreeritud sünde. Et kild killu haaval infot kogudes selguks, mis ajast miski kohanimi pärineb või mis perioodil mingi nimi eksisteeris, kui sellist kohanimi täna enam ei eksisteeri. Maa-ameti pärandkultuuri registris on meil vanade talunimedena kirjas ainult Kääriotsa, Pärnamäe ja Seljamäe, aga ma ei usu, et need nüüd ainukesed on.

Eraldi küsimus on muidugi, kui vana peaks see kohanimi olema, et pärandkultuuri alla kuuluda. On olemas muidugi dokumente ka varasemast ajast, aga täna siis vaatluse all 1760-1778. Sellel ajavahemikul on nimetatud mitmeid talukohanimesid, mida ka täna tunneme, nagu Kirivallast: Hinnuhansu, Tõnikse, Kuusiku, Imuti, Klaokse, Hansuni (Hansu?), Koplimetsa (Koppli?)


Kirivallas oli kaks kõrtsu, Kuusikul ja Tallinn-Paide talitee äärde jääval Seljamäel, mille pererahvas II maailmasõja päevil vastavalt versioonile kas metsavendade või punaste poolt tapeti.

Alansi kohanimedest olid sel ajal kasutusel Otti, Tiidu, Jaagu, Vainu, Vana-Kubja, Virumäe (Wirro?).´Oli ka mitmeid teisi, mida me täna enam ei tea, nagu Alansil Klaukse, Sepa, Hansu jpt.

Hakkas silma, et ka Karla, Kanavere, Kurena ja Kuivajõe külades on mitmeid vanu nimesid tänapäevani kasutusel. Delfi regio abiga kontrollides leidsin tänaselt kaardilt üles: Raudsepa, Tündersepa, Hiiepere, Türgi, Tõnuküla, Pundi, Willamaa (vilama küla), Kirbu, Kaela, Soipilli (Soibli), Kõlli, Vetka, Kirimäe, Tehve.
Ja veel: Harmi mõisavallas oligi toona elutegevus põhiliselt vaid Alansil; Harmis oli mõni mõisatööline, Äksis kõrts, Lööras veskimölder ja Riidamäel ka kõrts. Habaja mõisavallas sama lugu, mõisa juures mõned inimesed, aga küla kui selline oli Kirivallas.

Alansi ja Kirivalla perede sünde jälgides loendasin ajavahemikel 1760-1778 kakssada kuuskümmendüheksa sündi! Mõni neist olid ka kaksikud, mistõttu lapsi sündis tegelikult pisut rohkemgi :) Eesti rahvastiku üldisest suurenemisest Põhjasõja järgsest 150 või 170 tuhandest kuni 1800 aastaks 500 tuhandeni vaata lähemalt siit.

Järgnevalt mõned väljavõtted, kust ilmneb ka, mis nimed siis nö moes olid ;-)

Kirriwalla

Saeskülla Hinrik ja Liso said poja Mardi, ristivanemad olid Jani Hans Kiriwallast, Käerti Hans Allandsilt ja Ann, Tõnno Simo Naene Kiriwallast

Hinno Hansu Joan ja Anno said poja Hansu, ristivanemad olid Uustallo Tõnno Kiriwallast, üks raskesti loetav tegelane Altharmi mõisast ja Kadri, Kubjas Jürri Naene Ojasult

Koppli Hans ja Mall said poja Hansu, ristivanemad olid Kõlli Hans Kuiwalt, Tabbase Jürri ibid, Marri, Klaukse Jürri tütar Kirriwallast

Saeskülla Hinrik ja Liso said poja Siimu, ristivanemad olid Tõnno Siim Kirriwallast, Kortso Ewert Moisast, Marri, Jani Hanso Naene

Kausi Joan ja Madle said poja Hansu, ristivanemad olid Jani Hans Kirriwallast, Tõnno Siim ibid, Madle, Kusiko Ewerti Naene

Hanso Jani Mart ja Ann said poja Joani, ristivanemad olid Tehkwa Jürri Habbaja Kubjas, Punti Joak Uemoisa Wall, Kaddri, Hinno Hanso Jürri Naene

Kusiko Kortso Ewert ja Madle said poja Mardi, ristivanemad olid Käri Mart Habbajalt, Mihkel Käri Marti sullane, Kaddri, Seljama Kortso Jürri Naene
Kausi Jani Hans ja Marri said tütre Leno, ristivanemad olid Pikkari Peerna Jürri Kurenalt, Krõõt, Klaokse Ado Naene Kirriwallast, Mai, Pikkari Peerna Jürri tütar

Joan, Hinno Hansu Joani poeg ja Ann said tütre Anno, ristivanemad olid Kortso Hindrike Karel Habbajalt, Trino, Koppli Hinriku Naene Kirriwallast, Ello, Kortso Hindrike Naene Habbajalt
Hanso Joan ja Mai said poja Hansu, ristivanemad olid Käeri Mart Habbajalt, Jürri, Habbaja Kubjas, Mai, Klaukse Tõnno Naene Kirriwallast
Allandsi

Wirro Mihkel ja Ello said poja Matsi, ristivanemad olid Mölder Hinrik Lörast, Tomas, Kirrikisanda sull., Marri, Wirro Matsi Naene

Tido Tõnno ja Leno said tütre Leno, ristivanemad olid Mihkel, Klaukse sullane Allandsilt, Ann, Jako Jürri Naene ibid, Marri, Waino Hanso Naene ibid.

Eeksi kortso Andres ja Madle said tütre Krõõda, ristivanemad olid Eeksi kortso Mihkel, Marri, Waino Hanso Naene, Marri, Löra Möldre Jürri Naene

Üllejoe Ado Joan ja Mai said tütre Anno, ristivanemad olid Wirro Mats Allandsilt, Ello, Wirro Mihkle Naene, Marri, Tiitro Jürri Naene Siugest

Hanso Tõnno Peerend ja Truto said tütre Krõõda, ristivanemad olid Wanna Kubja Mihkel Allandsilt, Ann, Jako Jüri Naene ibid, Mai, Tido Tõnno Naene ibid

Wanna Kubja Jürri sullane Jürri ja Marri said tütre Mai, ristivanemad olid Mikko Peter Kosselt, A.C. Schwabe, Leno, Hansu Klaokse lesk Allandsilt

Hanso Tõnno Peerend ja Truto said poja Mihkli, ristivanemad olid Käerti Hans Allandsilt, Jürri Moisa Kok, Kai, Wanna Kubja Mihkle Naene

Otti Jani sulane Tõnno ja Mai said tütre Madle, ristivanemad olid Waino Hanso Hinrik Allandsilt, Leno, Hanso Klaukse lesk ibid, Truto, Otti Jani Naene

Wanna Kubja Mihkle Sullane Jürri ja Trino said poja Hansu, ristivanemad olid Tarto Jago Joan Allandsilt, Immoti Hinrik Kirriwallast, Marri, Willemi Jürri Naene

Pilli Juhhani Sullane Hans ja Marri said tütre Liso, ristivanemad olid Wanna Kubja Jürri Allandsilt, Liso, Üllejoe Hanso Naene ibid, Mai, Klaukse Jani Naene ibid

Hanso Klaukse Joan ja Mai said poja Klausi, risti vanemad olid J.J.Jakobsohn, Wanna Kubja Jürri Allandsilt, Ann, Ukkerdi Jürri Naene Rawalt

Waino Hinrik ja Mai said tütre Anno, ristivanemad olid Otti Joan Allandsilt, Mai, Tido Tõnno Naene, Kert, Seppa Jani Naene

Jürri, Jago Jürri poeg ja Madle said tütre Madle, ristivanemad olid Jago Jürri Joan Allandsilt, Mai, Pawli Matsi Naene Karlast, Anno, Pawli Matsi Jani Naene ibid

Tido Ott ja Marri said poja Hansu, ristivanemad olid Wirro Mihkel Allandsilt, Tõnnokülla Joan Uemoisa Wall, Krõõt, Laasto Jürri Naene Orrust

Hanso Tõnno Peerendja Truto said tütre Truto, ristivanemad olid Sepa Jürri Joan Allandsilt, Mai, Tido Tõnno Naene, Madle, Otti Andrese lesk

Jago Jürri Joak ja Leno said tütre Mai, ristivanemad olid Kubias Tido Tõnno Allandsilt, Marri, Moisa Jani Naene Harmist, Anno, Kangro Jürri Jani Naene Allandsilt

Wirro Mihkel ja Anno said tütre Anni, ristivanemad olid Tido Jürri Allandsilt, Marri, Tido Hansu Naene, Anno, Otti Jani tüddruk

Allikas: Sünni-, abielu ja surmameetrika; EAA.1215.2.5; 1760-1778

Kommentaare ei ole: