teisipäev, 7. aprill 2009

Nüüd on võimalik astuda meie külaseltsi liikmeks ja/või toetada meie tegemisi!

Meie kolme küla rahvas otsustas 15.märtsil toimunud külakoosolekul moodustada oma külaseltsi. Vahepeal tegi juhatus tööd, et saada kõik vajalikud paberid korda ning esitasime juba ka KOP-le projekti Kirivalla Kiigela II. Külaseltsi eesmärgid kõige lihtsamalt sõnastatuna on - et meie külade rahval oleks hea elada, et me teeme asju koos (hoiame vanu ühistegevuse traditsioone ja loome uusi) ning et meie kandi rahvas teaks selle kandi ajalugu.

Kui on soov liituda Alansi-Kirivalla-Lutsu Külaseltsiga, palun täita alljärgnev avaldus. Selle võib anda tuttava juhatuse liikme kätte või tuua Alansi teadetetahvli taga olevasse postkasti, millele peale kirjutatud Mikiver ja Padar (kuni eraldi külaseltsi postkasti pole).

************************
AVALDUS

Soovin astuda Alansi-Kirivalla-Lutsu Külaseltsi liikmeks.

Ees- ja perekonnanimi:
Sünniaeg:
Talu:
Küla:
Telefon:
E-post:

Seltsi liikmemaks on üldkoosoleku otsusel (1) kodusel inimesed 180 krooni aastas ning (2) töötaval inimesel 380 krooni aastas; konto number 10220098277013 (SEB), saaja: Alansi-Kirivalla-Lutsu Külaselts.

Seltsi liikmetel on mittetulundusühingute seadusest tulenevad õigused (sh õigus osaleda juhatuse valimistel, teha ettepanekuid külaelu arendamiseks ja võtta osa seltsi üritustest).

Allkiri:
Kuupäev:

**************************
Selgitan, et loomulikult on meie üritused kõigile meie külade inimestele, ka neile, kes ei astu liikmeks. Ning loomulikult võib meie tegemisi toetada ka ilma seltsi liikmeks astumata.
Miks me kogume liikmemaksu ja miks ootame meie tegevuse toetamist?

Esiteks - me peame ülal pidama meie külaplatsi, seda niitma, mistõttu saame nn külakassast tasuda bensiini eest.

Teiseks - eeskätt MTÜ juhatuse liikmed (aga miks mitte ka vajadusel muu liige) hakkavad osalema külaelu arendamist puudutavatel koolitustel. Mitmed organisatsioonid pakuvad koolitusi, millel osalemine on väga vajalik, et meil õnnestuks põhikirjas seatud eesmärkide saavutamine. Käisin ise hiljuti kolmepäevasel küla arengukava koolitusel, käisin suvel külavanemate suvekoolis ning sügisel külavanemate õppereisil Viljandimaale. Mida rohkem meie meeskond kursis on, mismoodi ka mujal asju aetakse, seda parem meile. Kindlasti peavad koolitused olema vajalikud meie eesmärkide saavutamiseks, mingeid erahobide jaoks vajalikke koolitusi me küla ühiskassast kinni maksma ei hakka!

Kolmandaks - koolitustel ja õppereisidel osalemine on sageli odavam, kui olla vastava organisatsiooni (nt Kodukant Harju, JAP) liige, seal aga vaja ka liikmemaksu maksta.
Neljandaks - kui külaplatsi enam-vähem ordnungisse saame, saab seal korraldada ka mõne suurema avaliku ürituse, koos bändiga ja puha. Kindlasti tahaks sel hooajal korraldada kiigela ametliku avamise puhul suurema tantsupeo. Bändile peab aga üldjuhul maksma.
Muidugi peame mõtlema ka sellele, kuidas selts saaks ise teenida, et koguda raha uute projektide omaosaluseks (tuletan meelde, et MTÜ-de puhul saab "kasumi" investeerida põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, raha ei jagata juhatuse liikmete vahel laiali :) ). Ning detsembris toimuvad aastalõpupeol, kus tuleb raporteerida aasta tulemustest, saavad siis MTÜ liikmed otsustada uuesti liikmemaksu suuruse üle - kas jätta samaks või korrigeerida seda.

Kommentaare ei ole: