pühapäev, 10. september 2006

Tuleohutusõppus & külavanema valimised vol II


Pildil priitahtlik pritsumees ja valla keskkonnanõunik Taimar Lossmann
Pärast väga positiivselt möödunud volbriööd tabas meid suvel tagasilöök. Ilmnes, et mitmed inimesed Kirivalla külast ei tulnud volbriöö üritusele seetõttu, et info sellest ei olnudki nendeni jõudnud. Ja nad olid pahased, et ilma nende osaluseta oli valitud kolmele külale külavanem. Ühel õhtul toimus Kirivallas külakoosolek, kogu Kirivalla rahvas oli kohal. Kohal olid ka vallavanem Õis ja volikogu esimees Truss. Vallavanem kutsus kohale ka Andruse kui seda piirkonda esindava vallavalitsuse liikme. Kirivalla rahvas nõudis uusi valimisi. Kui arutati ka võimalust, et Kirivalla kui üsna suur küla võiks olla ka omaette piirkond omaenda külavanemaga, siis seda nad ka ei soovinud, vaid arvasid, et koos Alansi ja Lutsu külade rahvaga oleks toredam.
Emotsioone olevat olnud, kuid Kirivalla rahvas oli kogu selles asjas siiski näinud ka üht väga positiivset asja - ometi olevat kogu Kirivalla rahvas kõik kokku saanud.

Uus külakoosolek toimus 9.septembril Kirivallas Metsanurga talus. Peale valimiste oli päevakavas veel tuleohutusõppes ja internetile juurdepääsu võimaluste tutvustus. Jälle palusime igaühel mingit nasvärki kaasa võtta, et siis üritus meeldivalt lõpetada.

Kirivalla rahvas veenis ka mind külavanemaks kandideerima ning üsnagi ootamatult osutusingi mina valituks - ja seda kõigest 1 häälega Aini ees! Külavanema ametiaeg on 5 aastat.

Tuleohutusõppusest kirjutasin aga väikse nupukese oktoobrikuu Kõue Kuulutajasse:

9.septembri pärastlõunal kogunesid Alansi, Lutsu ja Kirivalla külade elanikud Kirivalla küla Metsanurga talu Enn Vaksi õuele, et läbi viia külakoosolek. Peagi algavat kütteperioodi silmas pidades oli üheks oluliseks päevakorrapunktiks tuleohutus. Maapiirkonnas võtab päästemeeskondade sündmuskohale jõudmine aega, mistõttu pidasime igati mõistlikuks tuletada meelde, mida igaüks meist ette võtta saab, et tuleohtu vähendada, tulekahju tekkimist koheselt avastada või selle edasist levimist takistada.

Selleks puhuks oli kohale tulnud asevallavanem ning priitahtlik pritsumees Taimar Lossmann, kes oli kaasa toonud tulekustuteid ja muid abivahendeid. Esmalt tuletasid Andrus Padar ja Taimar Lossmann meelde, mida saab igaüks ette võtta, et tuleohtu ära hoida ning reageerida tõhusalt tuleohu tekkimisel. Räägiti suitsuandurite kasulikkusest ning tutvustati nende liike. Taimar oli kaasa toonud erinevaid kustutusvahendeid, mille hulgast sai igaüks valida enda majapidamisse sobiva: pulberkurstuti, süsihappegaasiga kustuti, vahtkustuti ning kustutustekk.

Peale „teooria“ kuulamist järgnes „praktikum“. Esmalt näitas Taimar, mis juhtub, kui panni peal põlema läinud õli kustutamiseks haarata kopsikuga vett ja kallata pannile. Loodetavasti jätsid kõik osalejad meelde, et tuleleek lahvatas selle peale mitmeid kordi suuremaks (päris panni pealt voolaks põlev õli ka üle ääre) ja et sellisel puhul tuleb haarata hoopis mõni potikaas ning katta sellega põlev pann.

Kõik soovijad said proovida süsihappegaasiga kustuti kasutamist ning veenduda, et selle kasutamisel ei jää mingeid jälgi (kustuti on vajalik kodus, kus on palju elektroonikat). Pulberkustuti kasutamise harjutamiseks süüdati üks vana kardin. Harjutati ka vahtkustuti kasutamist ja kõik osalejad jätsid meelde, et tänapäevastel kustutitel tuleb üksnes tõmmata ära käepideme küljest rõngas (splint), aga mitte mingil juhul ei tule kustutit enam vastu maad virutada, veel vähem leekidesse visata.

Lõpetuseks soovitas Taimar kindlasti kõigil enne tõsise kütteperioodi algust teha puhtaks korstnalõõrid!

neljapäev, 31. august 2006

Külad said teadetetahvlid

Täna õnnestus meil spontaansete talgute käigus maha "istutada" Alansi ja Lutsu külade teadetetahvlid, mis olid valminud Habaja Külade Seltsi poolt taotletud ja kohaliku omaalgatuse projekti raames finantseeritud projekti raames. Tahvlid toimetati ühel heal päeval kohale ning nende paigaldamine oli juba iga küla enda mure.
Ühel ilusal õhtul läks Andrus naabrimehe Eineri juurde, kes ajas oma "Mannschafti" ehk kolm poega koos tehnikaga kohale ning ka teine naabrimees Heldur tuli appi. Esimese hooga tekkis väike mõttevahetus teadetetahvli kvaliteedi osas, mistõttu tulid sündmuskohale ka Habaja Külade Seltsi esinaine Riina Rosar ja tahvli ehitanud Janek koos Anneli ja pisitütrega. Riina selgitas, et sildid olidki mõeldud selliste robustsetena, sest nii sobivad nad paremini ümbruskonda kui klanitud tahvlid.
Kolme traktori ja karja meeste abil said püsti Alansi ja Lutsu külade tahvlid. Isegi väike Kätlin aitas kaasa, võõbates teadetetahvli jalgu. Kui Lutsu küla tahvel üles sai, oli juba hämardunud, mistõttu Kirivalla küla tahvel jäi sama soojaga üles panemata ning Kirivalla küla enda meeste hooleks. Meie aga panime päevale punkti, juues koos kogu rahvaga sõbralikult klaasikese šampust!
Pildid räägivad aga enda eest: