reede, 28. august 2009

Teiste külade toimetusi - Avinurme

Meie kolme küla ühiste asjade ajamisel on olnud vaikne periood, seetõttu mõned pildid ja muljed, kuidas mujal on tegutsetud. Eriti paeluvad mind niisugused toimetamised, kus on osatud väärtustada ja tutvustada ka külalistele oma kodukandi ajalugu.

Avinurmes on hakkajad inimesed on restaureerinud jupi kitsarööpmelist raudteed ja rongi. Eelneval kokkuleppel ja väikse tasu eest tehakse selle rongiga väike sõitki (paarsada meetrit), vormi kandev noor rongijuht, kes oskab põhjalikult kõigest vajalikust ka juttu vesta, tuleb müüb pileteid, seintel on põhjalikud plakatid kaugemast ja lähemast ajaloost. Sel suvel on seal ühes vagunis näitus, millega imiteeritakse küüditamisolukorda ning meenutatakse ühtlasi ka kohalikke inimesi, keda küüditamine tabas (vt ka Virumaa Teataja artiklit). Avijõe Seltsil, kes seal asju ajab, ei ole endal kodulehte ega ka reklaami netis, sest rongisõitu korraldatakse nagu seltsitegevuses ikka, oma põhitöö kõrvalt. Ju siis on piisavalt palju tööd ka suust suhu liikuva reklaami kaudu.

Ilmselt seetõttu ei ole täna veel realiseerunud ka kõik plaanid. 2005.a kirjutati Põhjarannikus Avinurme tegijate plaanidest: "Tulevikus peaks peatuseid Avinurme raudtee ääres olema rohkem ning igas peatuses oleks vaadata midagi, mis Avinurme piirkonda iseloomustab. Raudtee pikkuseks planeeritakse tulevikus poolteist kilomeetrit ja selle maa peale peaks mahtuma mitu peatust. Igaüks neist räägiks ise lugu Avinurme ajaloost ja inimestest. Üks osa sellest jutustaks kindlasti puutööst ja Avinurme käsitöömeistrite tegemistest. "

Ajaloosõpradel soovin kindlasti lugeda Avinurme rautee (ka teiste kitsarööpmeliste raudteede) ajaloost põhjalikumalt siit ja ka Avinurme valla kodulehelt.
Samas kandis hakkas silma, mismoodi Tudu teavitab möödujaid sellest, et ka nende kodukoht on esmalt kirja pandud Taani hindamisraamatus. Ei peagi alati kivi olema, saab ka teisiti.


Ning et meil on jätkuvalt pooleli veel istepinkide ehitamine külaplatsile, olgu siin inspiratsiooni tekitamiseks üks pingi-laua-komplekt mingi rmk-tahvli lähedusest.

kolmapäev, 26. august 2009

Täna jätsime hüvasti Vaksi Ennoga

Taasiseseisvumispäevast oleme olnud leinas - meie seast lahkus Metsanurga peremees, Vaksi Enn. "Ta poeg käis minuga ühes klassis. Ta oli niiiiiii tore mees!!", ütles üks meie rahvatantsija Kõue külade päeval.
Enn oli üks tuline mees, kel oli otsustav roll ka meie külade ühistegevuse käimatõmbamisel, rääkimata sellest, et tema oma karismaga veenis mind külavanemaks kandideerima ning arvatavalt oli veennud ka tervet rida inimesi minu poolt hääletama. Ühise külaplatsi rajamisel oli tema see, kes hakkas kohe tegutsema ning oli veendunud, et ühine plats saab meil olema ka siis, kui me kohaliku omaalgatuse programmist raha ei saa. Enn koos Jaaniga oli hea tiim, kes kohe ka härjal sarvist haaras ja kevadel platsil kohe tegutsema hakkas, mille eest ta talvel külavanema tänukirja sai.

Enn elab edasi meie kõigi mälestustes, Aime südames, poegades ja lastelastes.

neljapäev, 6. august 2009

Habaja saab PRIA-st raha külakeskuse ja skeitpargi ehituseks

Palju õnne Habaja Külade Seltsile, Habaja piirkonna inimestele ja Kõue vallale tervikuna!

PRIA-lt toetuse saajate nimekirjas on Habaja Külade Selts, kes saab 930424 krooni Habaja Külakeskuse "Fresko" II etapi ehitamiseks! Fresko-majas on tänaseks korda tehtud raamatukogu ruumid koos uhke freskosaaliga. Terve majaga on vallal suured plaanid, eks loodame siis Habaja veebist peagi uudiseid kuulda, mis tööd plaanitakse ära teha teises etapis.

Habaja noored võivad rõõmustada skeitpargi üle, sest Habaja RSK saab 803 052 krooni järgnevateks tegevusteks: "Skatepargi väljaku rajamine (minirampide, valgustuse, korvpallikonstruktsioonide, kiikpingi, pargipingi, keevispaneelaia paigaldus) Habaja külas. Taotlusdokumentide ja arengukava lühikokkuvõtte koostamine ja vormistamine".
Mis veel sellest tabelist huvitavat selgus?

Kiruvere Külaarendamise Selts saab 900047 krooni mänguväljakute, vedrukiikede, välitrenažööride ostmiseks ja paigaldamiseks. Tuleb tunnistada, et Kiruvere Külaarendamise Seltsist ei ole mina seni kuulnudki, kuigi äriregistri andmetel on MTÜ registreeritud juba 2007. Segadust tekitab ka asjaolu, et MTÜ kontaktaadressiks on märgitud üks aadress Kose-Uuemõisas ning üks MTÜ juhtidest on ühtlasi ka Jotis asuva Oxforelli juht. Seaduse järgi ei tohi mittetulundusühingu nimi olla eksitav mittetulundusühingu eesmärgi, tegevuse ulatuse ega õigusliku vormi osas, mistõttu ma eeldaks, et Kiruvere Külaarendamise Selts tegeleb ikka Kiruvere küla arendamisega. Loodame, et mõni teadjam võtab vaevaks kommenteerida.
Kiruverega seoses - millest kõik kuulnud on, on MTÜ Austrvegr, kes Kiruvere muinaslaagrit korraldab ja muinasasja ajab).

Siit kandist võib veel nimetada Voosele rajatavat madalseiklusparki, Tuhala-Kata-Tammiku Külaseltsi rajatavat külakaarti, mänguväljakut ja külaplatsi, Kose ligidal Viskla külla rajatavat palkehitisest külamaja. Isegi Kose kirik sai raha ümberehitusteks.
Jõudu tööle!

Kes siis on AKL-veebi lugejad?

Vahepeal toimus siin sarnaselt Kõue Külade veebiga küsitlus, et välja selgitada, kes tunnevad huvi Alansi, Kirivalla ja Lutsu külade toimetuste vastu. Selgus, et meie ajaveeb pälvib eeskätt teiste siitkandi inimeste tähelepanu:

15 lugejat (35 %) on pärit mujalt Kõue vallast
10 lugejat (23 %) elavad Kose vallas
7 lugejat (16 %) on tallinlased
5 lugejat (11 %) elavad või suvitavad Alansil, Kirivallas või Lutsu külas
3 lugejat (7 %) elavad mujal Eestis maal
1 lugeja (2 %) elab mujal Eestis linnas ning
1 lugeja (2 %) elab välismaal.

Tore, et meie kolm väikest küla lähevad nii palju korda ka mitte AKL-inimestele :)