neljapäev, 6. august 2009

Habaja saab PRIA-st raha külakeskuse ja skeitpargi ehituseks

Palju õnne Habaja Külade Seltsile, Habaja piirkonna inimestele ja Kõue vallale tervikuna!

PRIA-lt toetuse saajate nimekirjas on Habaja Külade Selts, kes saab 930424 krooni Habaja Külakeskuse "Fresko" II etapi ehitamiseks! Fresko-majas on tänaseks korda tehtud raamatukogu ruumid koos uhke freskosaaliga. Terve majaga on vallal suured plaanid, eks loodame siis Habaja veebist peagi uudiseid kuulda, mis tööd plaanitakse ära teha teises etapis.

Habaja noored võivad rõõmustada skeitpargi üle, sest Habaja RSK saab 803 052 krooni järgnevateks tegevusteks: "Skatepargi väljaku rajamine (minirampide, valgustuse, korvpallikonstruktsioonide, kiikpingi, pargipingi, keevispaneelaia paigaldus) Habaja külas. Taotlusdokumentide ja arengukava lühikokkuvõtte koostamine ja vormistamine".
Mis veel sellest tabelist huvitavat selgus?

Kiruvere Külaarendamise Selts saab 900047 krooni mänguväljakute, vedrukiikede, välitrenažööride ostmiseks ja paigaldamiseks. Tuleb tunnistada, et Kiruvere Külaarendamise Seltsist ei ole mina seni kuulnudki, kuigi äriregistri andmetel on MTÜ registreeritud juba 2007. Segadust tekitab ka asjaolu, et MTÜ kontaktaadressiks on märgitud üks aadress Kose-Uuemõisas ning üks MTÜ juhtidest on ühtlasi ka Jotis asuva Oxforelli juht. Seaduse järgi ei tohi mittetulundusühingu nimi olla eksitav mittetulundusühingu eesmärgi, tegevuse ulatuse ega õigusliku vormi osas, mistõttu ma eeldaks, et Kiruvere Külaarendamise Selts tegeleb ikka Kiruvere küla arendamisega. Loodame, et mõni teadjam võtab vaevaks kommenteerida.
Kiruverega seoses - millest kõik kuulnud on, on MTÜ Austrvegr, kes Kiruvere muinaslaagrit korraldab ja muinasasja ajab).

Siit kandist võib veel nimetada Voosele rajatavat madalseiklusparki, Tuhala-Kata-Tammiku Külaseltsi rajatavat külakaarti, mänguväljakut ja külaplatsi, Kose ligidal Viskla külla rajatavat palkehitisest külamaja. Isegi Kose kirik sai raha ümberehitusteks.
Jõudu tööle!

Kommentaare ei ole: