pühapäev, 13. jaanuar 2008

Külakoosolek seoses Magnushofi detailplaneeringuga

Täna toimus meil külakoosolek seoses Magnushofi detailplaneeringuga. Et mul on Magnushofiga isiklik seos, alustan pisut kaugemalt.
Minu vanaisa isa Daniel Teeveer elas enne Kirivalla külas Klauksel, kolis siis terve perega Krimmi ning tagasi tulles ostis Vainu talu (1908 või 1909). Vainu oli u 100ha suurune talu. Vanaisal oli terve rida õdesid-vendi. Vanaisa isa Daniel jäi seitsme lapsega leseks, abiellus uuesti ja sai uue naise Liisaga veel viis last. Minu 1917 sündinud vanaisa oli noorim poeg. Vanaisa poolvennale Rudolfile oli määratud üks tükk, kuhu ta oma maja ehitas. Ta nimetas selle Voosimäeks. Enne sõda jäi Voosimäe juurde kuulunud maatükk katastrisse kandmata, kuigi see oli kaardile juba kantud.
Kui nüüd umbes 2003 jõudsime õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamiseni, siis otsustasime maa jagada sugulastega selliselt, et igaüks sai võrdse jupi põllumaad, heinamaad ja metsamaad. Voosimäel sündinud sugulane, vanaisa poolvenna poeg sai endale Voosimäe talumaja ümbruse krundi ja nimetas nüüd selle kinnistu Magnushofiks. Voosimäe enda olid nad juba ammu ära müünud.
Ühel heal päeval pani Magnushofi omanik oma maa müüki, kuid millegipärast keeldus seda oma küla inimestele müümast. Ja ühel teisel heal päeval tuli Aare mu juurde ja rääkis, et keegi on nüüd Magnushofi kinnistu ära ostnud ja vallavalitsus on selle ostja taotlusel alustanud detailplaneeringut - ta kavatsevat seal arendusprojekti: krunt jagatakse seitmeks ning sinna planeeritakse ehitada 10-30-kraadise katusekaldega majad. Aare sõnul pidi külarahvas väga endast väljas olema. Olin ka ise jahmunud perspektiivist, et pigem linna äärde sobivad lamekatusega majad tekivad nüüd järsku meie küla põllule.
Kutsusin külarahva kokku ning selgitasin esmalt planeerimismenetluse etappe, eeskätt seda, et igaüks võib detailplaneeringu algatada, vallal ei ole õigust sellest keelduda (sest inimesed olid üsna pahased, et vald otsustas detailplaneeringu algatada). Küll aga peab vald otsuse langetamisel kaaluma hoolega kõiki olulisi asjaolusid ja sealhulgas ka selle kandi inimeste arvamust.
Aare oli vallast toonud Magnushofi kinnistu detailplaneeringu lähteülesande jt materjalide (sh planeeritava arendusprojekti) koopiad. Tutvusime materjalidega ja arutasime, mis võiks meie argumendid olla, mida me palume vallal detailplaneeringu menetlemisel arvestada. Mul oli koosoleku toimumise ajaks kiri peaaegu valmis, aga mitu pead on ikka mitu pead ja nii saime koosolekul ühiselt veel mitmeid mõtteid. Kõik kirjutasid märgukirjale alla. Elame, näeme.