teisipäev, 4. aprill 2006

Habaja Külade Selts püüab ärgitada külavanemate valimist

Habaja Külade Selts hõlmab tegelikult 13 küla, nende seal Alansi, Lutsu ja Kirivalla külad. Sel kevadel tegeles selts hoolega külade kaasamisega seltsi tegevusse. Oleks hea, kui igal külal või mõnel väiksemal oleks mitme küla peale üks külavanem, kes oleks siis omamoodi sidemees seltsi ja külainimeste vahel.

Selleks tegi selts suure küsitluse, paludes inimestel vastata kahele küsimusele - millised külad võiksid olla ühendatud üheks piirkonnaks ja kes võiks olla külavanema kandidaadiks.

Siin mõned pildikesed seltsi koosolekult. Kui soovid aidata kaasa oma külaelu arengule ja Sinu küla kuulub Habaja piirkonda, oled alati oodatud Habaja Külade Seltsi koosolekutele!