reede, 28. detsember 2007

Muinsuskaitseamet: Kolu-Äksi tee võib olla osa vanimast maismaateest Tallinnast TartusseDetsembri lõpul said mitmed Alansi ja Kirivalla külade elanikud paksu ümbriku Muinsuskaitseametilt. Ümbrikus oli teatis, millega pandi maaomanikele mõningaid piiranguid seoses sellega, et meie külades on elutsetud juba muinasajast ning seetõttu vajab maapind nendes kohtades kaitset, et seal sisalduvad võimalikud leiud ei häviks oskamatusest. Muinsuskaitseamet kirjutas siis järgmist:

Arheoloogid on avastanud Kolust Äksi viiva tee ääres muinasaegseid asulakohti, sh Alansi ja Kirivalla külades. Arheoloogid avastasid muinasaja viimastesse sajanditesse (II aastatuhande algus pKr) kuuluvaid leide: keraamikakilde, esemekatkeid, savitihendeid, jahvekive, kerisekive jt.
Alansi külas avastati ka põletusmatuste kalmekoht. Maa-aluste põletuslohkudega kalme tuumik asub Alansi külas u 1600 m2 suurusel alal keset põldu. Arheoloogid avastasid küntud mullapinnast luukilde ja hulgaliselt sulanud pronksesemete kilde, samuti muinasaja viimastest sajanditest pärinevaid esemeid ja nende katkeid. Võimalik, et kogu kalmealust pinda oli enne matmist tuletegemisega puhastatud. Tõenäoliselt asus sellel kohal kunagi hõreda kivilademega kalme, mis oma ehituselt võis sarnaneda osalise kivikattega kalmeväljadele, nagu neid teatakse mujalt Kose kihelkonnast (nt Harmi) ja ka Lääne-Eestist.

Muinsuskaitseameti hinnangul ei ole võimatu, et just läbi Alansi küla kulges Tallinnast Tartu suunal minev vanim maismaatee.

Maaomanikud, kelle kinnistutel muinasaegsed leiud leiti, said möödunud aasta lõpul Muinsuskaitseametilt teatised, milles viidati mitmetele muinsuskaitseseadusest tulenevatele piirangutele, aga märgiti ka, et senist maakasutust võib jätkata.

Mida tähendab, et senist maakasutust võib jätkata?
(Alljärgnev kehtib ainult neile, kes said Muinsuskaitseametist vastava kirja!)

Õuealade tavapärane kasutus (lillepeenarde, viljapuude ja –põõsaste kasvatus ja ka nende ümberistutamine) võib toimuda ilma vajaduseta seda eelnevalt Muinsuskaitseametiga kooskõlastada. Kooskõlastama peab selliseid kaevetöid, mis lähevad sügavamale huumuskihist (künnikihist), ehk siis uute trasside, kraavide, teede, basseinide, vundamendiaukude jne rajamist.
Muinsuskaitseamet palub olla tähelepanelik aga siiski ka viljapuu istutamisel vajaliku augu kaevamisel või muudel aiamaatöödel ja muinasleiu leidmisest Muinsuskaitseametit teavitada.

Rohkem infot muinasaja kohta võib saada Kõue valla teises otsas Paunküla kandis tegutseva muinasaja huvilisi inimesi ühendava seltsi kodulehte külastades või nende Kiruveres toimuvaid üritusi vaatama minnes.