laupäev, 25. veebruar 2012

Johan Pitka 140. sünniaastapäeva suusasõit


Suusasõidu reklaamklipp suusaraja ettevalmistustöödest nädala eest. Vahepeal on lund ohtralt juurde tulnud ja korralikult sulaks pööranud, nii et Reinul ja Tõnnol oli kõvasti tegemist, et vett täis lume sisse rajad saada. Täna aga trehvasin suusasportlasest volikogu liiget isand Nokkurit, kelle poeg oli juba rajal käinud. Tagasiside oli, et kui nüüd öösel külmetab, siis peaks homme rada tiptop olema. Prognoos ööseks ongi -7 kuni -1.

Orgunnitööd on selle suusasõiduga kõvasti, kuid meele teeb päris rõõmsaks, kui abivalmis inimesed on. Ojasoo Küla Selts Lauri ja tema venna isikus võtsid enda peale suusasõidu rajaviitade tegemise. Alansi Offroad Klubi oli valmis ühe tee pakkumispunkti tekitama ja helitehnikaga abistama. Tõpratohter Priit helistas eile ning pakkus ka end appi. Aktuse ajal tuleb muusikalise toega appi Juhan Äksi meiereis tegutsevast Klaverite Kantsist.

Sahmimist meil veel on, et homne õnnestuks.

teisipäev, 21. veebruar 2012

J. Pitka 140 suusasõit ja kepikõnd26.02.2012 antakse Kõue vallas Alansi külas start

Johan Pitka 140. sünniaastapäeva pidustuste raames korraldatavale tervislikke eluviise propageerivale rahvaspordiüritusele:11:45 võidusuusatamine distantsil 12 km Alansi-Habaja-Harmi
12:00 suusamatk pikkusega 6,6 km Alansi-Harmi
12:00 kepikõnd-rahvamatk pikkusega 6,6 km Alansi-Habaja-Harmi

Suusavõistlus toimub sõltuvalt osalejate arvust kuni kolmes vanuseklassis:
- lapsed 7...13 a;
- rahvas 14...45a;
- vanad kalad 45+

Ø Igas klassis peetakse eraldi arvestust meeste ja naiste üle.
Ø Auhinnad suusavõistlusel osalejatele paneb välja Kaitseliit.
Ø Võistlusele ja matkadele registreerimine toimub kohapeal.
Ø NB: 10 kohapeal suusamatkaga liituda soovijal on võimalik laenata Kaitseliidu sõjaväesuuski, mille sidemed sobivad tavalise talvesaapa või kummiku otsa.
Ø Kes soovib, saab pärast sõitu käia kooli spordikompleksis duši all.
Ø Üritusel osalemine on tasuta.


Finišipaigas Harmi Põhikooli saalis järgneb sportlikule osale kell 14:00 Vabariigi aastapäeva ja J. Pitka sünniaastapäeva tähistamise pidulik aktus. Finiši ja stardipaiga vahel liigub ka valla buss, täpsem info eraldi.

pühapäev, 19. veebruar 2012

26.veebruaril 2012 - olete oodatud!

Johan Pitka 140

26.veebruaril 2012

11.00 mälestustalitus Alansil Pitka memoriaalis

• Kose Pasunakoor
• Sõnavõtud:
o Kaitseliidu esindajad
o Andres Õis – Kõue vallavolikogu liige, endine vallavanem
o Kaitseliidu vaimulik

11.45-12.00 12 km suusavõistlusel osalejate start
Alates 12.00 6,5 km suusamatka rahvasportlaste ühisstart


12.15 Harmi kooli õuel Kose KL üksuse masinate tutvustus
12.45 Pitka näitusega tutvumine ja temaatiline viktoriin

14.00 EV 94. sünniaastapäevale ja Johan Pitka 140. sünniaastapäevale pühendatud aktus
• Avasõnad Kõue vallavanem Ott Valdma ja Kaitseliidu esindaja
• Kaitseväe segakoor, dirigent Veronika Portsmuth
• Merendusajaloolase ja värske Pitka teemalise raamatu autori Reet Naberi ettekanne
• Kaiu valla aktiivse kaitseliitlase ja riigikaitseõpetaja Kalev Kiviste lühiettekanne
• Harmi kooli laste ja vilistlase lühiprogramm
• Võistlejate autasustamine

15.30 (15.45) aktusejärgne vastuvõtt ja raamatuesitlus


Korraldajad: Alansi-Kirivalla-Lutsu Külaselts koostöös Kaitseliidu, Kõue Päästeseltsi, Kõue Vallavalitsuse, Harmi Põhikooli ja Alansi Offroad Klubiga. Teatud osa üritustega kaasnevatest kulutustest kaetakse kohaliku omaalgatuse programmist.

reede, 17. veebruar 2012

Puustalu Juhani maja lõpp

Selline pilt avanes Kirivalla külas meie külaplatsi kõrval nädala eest. Igal asjal oma algus ja lõpp. Puustalu Juhani maja, mis pälvis tähelepanu ka Soometsa ajaveebis (vt siit ja siit ka), on likvideeritud.


Sama hoonet, mida eelnevalt viidatud postituses nimetati siitkandi üheks kaunimaks taluhäärberiks, käis 2008.a vaatamas Kõue Vallavalitsus, kes toona oli majaosa omanik.

teisipäev, 14. veebruar 2012

Leva turbatootmise keskkonnamõjude analüüs

Pildil Leva turbatootmisala Kirivalla külas.

Teadaanne valla kodulehelt:

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontor teatab tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lg 2 p 1 AS Tootsi Turba poolt esitatud vee erikasutusloa taotlusele “Leva turbatootmisalalt kuivendusvete ärajuhtimiseks Kirivalla ojasse Kõue vallas Harjumaal” algatatud keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Arendaja kaevandab Leva turbatootmisalal Keskkonnaameti 01.09.2004 antud maavara kaevandamise loa HARM-55 (L.MK.HA-30698) alusel. Tootmisprotsessi oluline osa on tootmisala kuivendamine ja veekõrvaldus. Kuivenduskraavidest voolab vesi kogujakraavidesse, mille kaudu vesi juhitakse suublasse (Kirivalla ojja). Arendaja taotleb tegevuse jätkamiseks uut vee erikasutusluba, kuna eelmise vee erikasutusloa kehtivus lõppes. AS Tootsi Turvas esitatud taotluse kohaselt kavandatakse turba pinnakihist kaevandamist jätkata 129,6 ha suurusel tootmisalal. KMH eesmärk on anda tegevusloa andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva keskkonnamõju ning selle vältimise või minimeerimise kohta ja teha ettepanek kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks. Tegevuse arendaja on AS Tootsi Turvas (kontaktisik: Tiit Saarmets, tel 4471533). Keskkonnamõju hindamist viib läbi OÜ Inseneribürooo STEIGER (kontaktisik: Martin Kaljuste, tel 6681 013 , e-post: martin@steiger.ee ). KMH otsustaja ja järelevalvaja on Keskkonnaamet (kontaktisik: Diane Banhard, tel 674 4809 , e-post: diane.banhard@keskkonnaamet.ee ).


KMH programmiga on võimalik kuni 24.02.2012 tutvuda tööpäevadel Keskkonnaameti Harju kontoris aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216 ja Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee. KMH programmi kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 24.02.2012 (k.a) Keskkonnaameti Harju kontoris või e-postile: diane.banhard@keskkonnaamet.ee . Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 27.02.2012 kell 16.00 Harmi põhikoolis (Harmi küla, Kõue vald).