laupäev, 30. oktoober 2010

Reedel toimus külavanemate ja külaseltside esindajate kogu


Foto autor: Andres Mätlik

Reede õhtul kell 17.00 alanud külavanemate ja seltside esindajate koosoleku kutse oli sõnastatud nii: "29. oktoobril kell 17.00 Kõue Rahva Majas. Palume külavanematel ja külaseltside esindajatel välja selgitada küla peamised probleemid ja võimalused ning sõnastada ettepanekud valla arengukavasse. Viimane võimalus on veel kaasa rääkida valla üldplaneeringu koostamise juures."

Kohapeal selgus siiski, et kehtivat arengukava ei soovitagi siiski eriti muutma hakata. Uut valla arengukava hakatakse koostama uuest aastast ning vallavanema tungiv soov oli, et kas külad, mitu küla ühiselt või siis kant (Kõue valla 38 küla on jagatud neljaks kandiks) koostaks uue arengukava (või ajakohastaks kehtivat) oma küla või kandi osas, et saada sisendit valla uue arengukava tegemiseks. Nii siis kuulasime külade probleeme, olid need siis alates oktoobrist tuksi keeratud ühistransport või kobraste poolt "reostatud" Pirita jõgi, niitmata teeservad või Habaja-Harmi kooliteel lapsi ohustavad perekond Suursildade kurjad koerad, Habaja vahel 40km/h alas 80-ga kihutavad palgirekkad või valgustamata Ojasoo sild, mis on eriti talvel jalakäijatele eluohtlik. Kurb, et nii mõnigi neist probleemidest on lahendamata juba ligi 5 aastat, ehk siis on jutuks tulnud vist kõigil külavanemate koosolekutel, kus mina viibinud olen. Arutati ka seltsitegevuse toetamist ja tehti konkreetne ettepanek, et edaspidi kaasataks taotluste läbivaatamise protsessi ka külavanemate ja seltside kogu. Arutati ka valla üldise arengu teemadel - kuidas saada valda rohkem inimesi elama (sest siis on ka valla sissetulekud paremad ja vald saaks pakkuda inimestele kvaliteetsemaid teenuseid, kasvõi seltsitegevust paremini toetada).
Alansi ja Kirivalla külad paistavad muide selles osas valla kontekstis positiivselt silma - kui 2004.a elas Alansil 23 inimest, siis 2010.a on siia registreeritud 31 inimest. Kirivallas on 20-st inimesest saanud 25. Lutsu külas on 0-st inimesest saanud 1. Eks me ise ju ka teame ja suudame kokku rehkendada, kui palju inimesi meil tegelikult elab. Ja iga inimese eest, kes siin elab, kuid on registreeritud mujale kohalikku omavalitsusse, jääb vallal saamata ca 10 000 krooni inimese kohta.
Hoolimata ebamääraseks jäänud koosoleku eesmärgist möödus üritus positiivses toonis ning leppisime kokku, et niisugune koosseis võiks kohtuda oluliselt tihendamini, isegi kord kvartalis.

kolmapäev, 20. oktoober 2010

Kitsed on kadunud!

Kirivalla külas läksid eile kaduma neli väikest hallikat värvi kodukitse, keda nähti viimati Alansil! Teateid vahendab murelikule omanikule külavanem, seega kes näeb-kuuleb neist, andke mulle teada: 51 755 39.

laupäev, 16. oktoober 2010

27.novembril toimub Harmis mõisaajaloopäev

Harmi mõis on meie kandi jaoks oluline, sest omal ajal väga võimas Alansi küla kuulus Harmi mõisale ning oli selle põhiline sissetulekuallikas (see asjaolu ilmneb Eesti Ajalooarhiivi vakuraamatutega tutvudes). Seetõttu olen ka siin ajaveebis avaldanud mõnikord mõne loo Harmi mõisaga seonduvatest küsimustest, sh ajaloolistest nüanssidest. Mõne aja pärast on tulemas põnev üritus, kus saab kuulda ettekannet mõisate osast kohalikus elus. Samuti esitab Harmi kooli õpetaja Juhan Soomets enda vaate, kuidas Harmi mõisa võiks restaureerida ning annab ka oma nõuandeid nii puit- kui maakivihoonete restaureerimiseks ning interjööride kujundamiseks.
Zoege von Manteuffeli nimeline Sihtasutus
koostöös Harmi Põhikooliga
korraldavad


laupäeval, 27.novembril algusega kell 13.00


Mõisaajaloopäeva Uue-Harmi mõisas


Habaja piirkonna elanikele
ja
teistele huvilistele


Päevakavas on tutvustada Zoege von Manteuffeli Sihtasutust ja selle eesmärke.
Ajalooarhiivi arhivaar Tiiu Oja räägib mõisate osast kohaliku elu mõjutamisel.
Juhan Soomets õpetab restaureerima.
Mare Kivistik teeb ülevaate Harmi Põhikooli osalemisest projektis "Unustatud mõisad".


Ajaloopäeva algus on 13.00 ja orienteeruv lõpp 16.00


Kuulajad saavad kohapeal kuuldu põhjal täita temaatilist ristsõna.
Väljas on õpilastööde näitus teemadel "Harmi mõisa park 2020" ja "Harmi mõisa siseruum 2020".

Kose kihelkonnapäevade reportaaž Kose Teatajas

Värskes Kose Teatajas jagas Kose koguduse õpetaja Mare Palgi oma muljeid augustis toimunud kihelkonnapäevadest. Meie külad osalesid külaturul, kuid see oli vaid üks üritus paljudest põnevatest sündmustest. Järgnev tekst on nelja pildifaili kujul, seega tekstile klikkides avaneb see pisut suuremal ja paremini loetaval kujul (teine variant on klikkida Kose Teataja lingil ning otsida see lugu sealt üles).