teisipäev, 20. oktoober 2009

Kas uus Tartu-Tallinn maantee muudab meie elu paremaks?

Issanda veskid jahvatavad aeglaselt, kuid selle eest kindlalt, nii on asjad ka suurte tee-ehitusprojektidega.

Tallinn-Tartu kiirte Aruvalla - Kose ning Kose-Võõbu lõikude ehitus muudab meie kandi elus nii mõndagi. Esmalt saavad olema ümbersõidud ja ummikud, aga kaugemas tulevikus kiirem ja ohutum tee Tallinna ja Tartu suunal.

Paljud meist kardavad lennuki- ja laevasõitu, samas sööstame iga päev hirmu tundmata liikluskeerisesse, kus oht vigastada või surma saada on kordades suurem. Vaadake meie kandi kohta Maanteeameti poolt koostatud liiklusõnnetuste kaarti:Punane kolmnurk tähistab hukkunutega ja kollane vigastatutega õnnetusi, niisama plekimõlkimised on praegu pildilt välja jäetud...

Seniks aga saab vaadata Maanteeameti tellitud animatsioone, kuidas ja kus uus tee välja nägema hakkab. Nendel videotel on näha tulevane kiirtee linnulennult koos meremehesõlmi meenutavate ristmikega ning ajakirjanduse tähelepanu köitnud ökoduktidega ehk metsloomade jaoks tehtud sildadega.


Video Aruvalla-Kose lõigust:Video Võõbu-Mäo lõigust koos selgitavate tiitritega:


Uus kiirtee ei tekita paraku ainult positiivseid emotsioone. Eestimaalaste ühishuvide heaks tehtava tõttu tuleb nii mõnelgi talumehel üle elada ebameeldivusi. Mõnel tuleb ära anda suur tükk head põllumaad, mõni aga jääb koguni ilma oma sünnikodust.

Mitmed meie seast kipuvad kurtma, kui vilets ja halb on elu Eestimaal ja mida kõike on riik meie heaks tegemata jätnud. Juhul kui kusagil on kavas teha midagi uut, luua uusi võimalusi või muuta midagi paremaks, siis nõuame sageli, et seda peab tegema ükskõik kus mujal, peaasi et meie elukohast võimalikult kaugel.

Ka Kose-Võõbu lõigu osas on tarvis vallavalitsusel veel pisut piike murda, et koos Maanteeametiga leida parim lahendus, mis arvestaks nii Silmsi küla elanike huve kui ka riigi jaoks olulisi eesmärke. Kaaluda on tarvis nii mõndagi ja valikud ei ole lihtsad.Interneti aadressilt tartutee.ramboll.ee leiab selle kohta põhjalikuma ülevaate.
1 kommentaar:

Andrus ütles ...

Kommentaar, mille Silmsi küla külavanem saatis 03.11 mulle e-postiga:
---------------------------------

Kindlasti muudab uus Tallinn - Tartu tee meie elu turvalisemaks ja liiklemise sellel ohutumaks, kuid tehkem seda siiski nii nagu see on tavaks mujal euroopas; vastavuses seaduste, ettekirjutuste, määrustega. Allakirjutanu on koos oma tublide kaaselanikega Silmsi külast teinud keskonnamõjuhindamise dokumentile 37 parandus ettepanekut ja seda kõike ainult 48 - 55 km lõikku puudutavas osas! Muide see dokument oli läbinud eelnevalt asja tundvate spetsialistide töölauad.
Kõik need parandus ettepanekud on keskonnaministeeriumi poolt ka aktsepteeritud ja on nii projekteeriale (AS Ramboll Eesti), kui ka tellijale (Maanteametile) edastatud paranduste sisseviimiseks projekti.
Parandus ettepanekute tegemine eeldas ca 270 lk projektdokumentatsiooni ja lisaks veel sajakonna lehekülje projekti lisadega süvitsi tutvumist. Teiseks oleme välja selgitanud, et projektis on hulganisti kasutatud oma kehtivuse minetanud seadusi ja määrusi, mis vähendab veelgi usku heasse, turvalisse tuleviku teesse....
Ärgem unustagem, et kõigil neil inimestel, kes hakkavad elama uue projekteeritava trassi naabruses või siis vahetus läheduses on õigus puhtale õhule, müra ja saaste miinimumile jne.
Tuleb tõdeda, et see, kes tegelikust olukorrast (näiteks elukoht) on ise küllalt kaugel, kipub asju nägema oma mätta otsast, et mida nad seal ka teavad ja tahavad! Tehke aga ruttu valmis!
Ja on vist ka nii, et selle mõttekäigu algataja oli eelmise vallavalitsuse liige, keda ma aga kordagi ei näinud ühelgi avalikul arutelul, kus käsitleti uue Tallinn – Tartu mnt teemat, kui see on nii siis küsiksin, et mida tegid aus vallasulane oma valla heaks viimasel neljal aastal. See projekt oli on ja jääb, nähtavasti järgneva 70 aasta Kõue valda kõige enam mõiutavamaks projektiks.
Loodan, et kirjutise autor veidi tutvununa tegeliku olukorraga võib ehk hiljem avaldada loo sellest, kuidas tegelikult täna tehakse KMH sid ja surutakse neid läbi kohalikes omavalitsustes.
Kui Teil endal tuleb ehk tarkusest puudu seda teemat lahata, olen lahkesti nõus jägama informatsiooni, mida olen kogunud ja seda mitte ainult Kõue valla ja Maanteameti vahelistest eriarvamustest, vaid võin teid valgustada ka analoogsetest olukordadest mujal Eestis. Näiteks Luunja valla ja Maanteametivahelistest vaidlustest seoses uue Tartu ringteega. Probleemid on praktilised samad, mis meilgi, seadusandluse puudulikus, seaduste tõlgendamine arvestades vaid ühe poole huvisid, korruptsioon, ametnike nahaalsus ja laiskus teha oma tööd tasemel. Lisan informatsiooniks, et enamus probleeme on seotud kahe firmaga kellest üks on Maanteamet ja teine AS Ramboll Eesti.
Videoklipid uuest teest on väga ahvatlevad, kuid et seda kõike saavutada sellisel tasemel .... täna vist Eesti riik ei ole selleks valmis. Näiteks juba need ökoduktid, mis peavad tulema ka Kose – Mäo lõigule, on juba projektis nihutatud teise järjekorda. Jutt ei käi mitte neist torudest millest konnad saavad läbi kulgeda vaid nii saja meetri laiustest teetrassi kohal kulgevatest suurulukitele (põdrad, karud, kitsed jne) mõeldud viiest ökoduktist.
Muide, kui olete juhtunud külastama Riia linna , mis asub meist lõuna pool, siis üllatus üllatus, on lätlased mõne aastaga, suutnud ehitada uue Riia ringtee ja päris pika jupi ka Eesti poole kulgevat esimese klassi teed.
Edu Teile.
Silmsi külavanem Sulev Piirsalu

Juhul, kui see kirjutis sobib kommentaariks Teie küla blogis algatatud mõttekäigule uuest Tallinn –Tartu teest siis riputage ta aga ülesse.
-----------------------------------