laupäev, 2. aprill 2011

Mõtteid maaelu arenguvõimalustest

Mööduval nädalal lõi ajakirjanduses laineid meie naabervalda Juuru lähedusse planeeritav arendusprojekt, millest võis lugeda juba 2007.a, kuid mis nüüd paistab olevat suure hoo sisse saanud. Facebookis üle 17 000 huvilise (kellest suur osa on huviline kindlasti Malediividereisi lootuse tõttu, mis seal varsti loosimisele läheb. Aga plaan on pompöösne, kodud 350 perele, spad, hotellid, ostukeskused, töökohad kohapeal.

Juuru valla Atla küla lähedusse kerkiva Oxford Pargi teemat kajastas neljapäevane Maaleht, kus ajakirjanik oli võtnud vaevaks uurida ka naabervaldade arendusplaane: "Juuru teine naabervald Kõue plaanib tänavu vastu võtta uue üldplaneeringu, millega luuakse mitmeid elamupiirkondi. Ka on Ardu ümbruses juba praegu mitu planeeringut, millega luuakse 16 elamukrunti.

Samas tõdeb vallavanem Ott Valdma, et nn tiheasustuspiirkondadesse (Ardu ja Habaja) inimesi juurde ei tule, seda vaatamata headele tingimustele: suhteliselt soodsa hinnaga korterid, lasteaia- ja koolikoht, perearstipunkt, pood, raamatukogu.

“Pigem tullakse hajaasustuspiirkondadesse,” kinnitab Valdma. “Selleks planeerime hakata kaardistama vanu mahajäetud talukohti.”"

Meie külades toimub hetkel ka arengukava koostamine, mistõttu tuleb samuti see kaardistamine ette võtta. Ehk ongi hea mõte, kui vald kogub info kokku, räägib läbi omanikega ning avaldab kuskil selle teabe, kus miskit saadaval oleks. Peale maja ehituskulude tuleb siis arvestada ka kanalisatsiooni ehitamisega (septik, mida tuleb sõltuvalt pere suurusest 1-2 korda aastas tühjendada), puurkaevu ehitamisega, tee ehitamisega (isegi kui põlluvahetee on, tuleb selle parandamisse investeerida), ning tõenäoliselt ka elektriga liitumisega. Eriti uhke, kui ehitatav maja sobiks siinse külamiljööga kokku... Kui me oma külade võimalikud uute elamiste asukohad kirja saame, tuleb reklaam kindlasti ka siia!

Eelnevat mõttekäiku illustreeriv pilt pärit juhuslikult valitud palkmajatootja kodulehelt.

Meie küladele on aeg-ajalt ette heidetud, et olime Magnushofi detailplaneeringu vastu, et oleks saanud peresid juurde, lapsi Harmi kooli juurde. Mäletatavasti algatati 2007.a lõpus Magnushofi detailplaneering Patermäe-Väljamäe ja Voosimäe vahelisel põllul, kus nähti ette ligi kümne maja ehitus, kõik moodsad 10-30 kraadise katusekaldega. Märgukirjas tõime välja miljööga sobimatuse, aga ka põllu sees oleva drenaaži lõhkumise tõttu tekkiva suurvee- ja uputuseohu, mida vald peaks kindlasti planeeringu menetlemisel uurima ja sellega arvestama. Kose vallal on sellega seoses kurb õppetund, neljapäevases Eesti Ekspressis oli põhjalik artikkel, kui traagilises olukorras on Oru kodu, mis on ristitud isegi Hädaoruks, pered. Täpselt niisugust olukorda kartsimegi, et osa maju jäävad poolikuks ning sellisena aastakümneteks külamiljööd risustama...

Kommentaare ei ole: