kolmapäev, 4. mai 2011

Vald korrastab Maa-ameti survel kinnistute nimesid

Kes on tähelepanekult Maalehte lugenud, on teemaga tõenäoliselt kursis. Nimelt ilmus 02.12.2010 artikkel "Maaomanikku ärritab kohanime sundeestindamine", milles kirjutati:"Paljud maaomanikud on saanud viimaste nädalate jooksul teada, et nende katastriüksuste võõrapärased nimed tuleb eestipäraseks muuta. Mõnes omavalitsuses on sellised lausa pooled kohanimed. /.../ Maa-ameti aadressiandmete büroo juhataja kt Mall Kivisalu sõnul kehtib kohanimeseadus juba 2004. aastast, kuid seni pole omavalitsused seda just erilise hoolega järginud. Nüüd on aga ettevalmistamisel ruumiandmete seadus ja kui selle seaduse aadressiandmeid puudutavad sätted hakkavad plaanide kohaselt 2012. aastal kehtima, läheb maa-ametile järelevalveõigus kohalike omavalitsuste üle aadressiandmete osas. Kui selleks ajaks pole asjad korras, võib KOVidele määrata sunniraha."

Maa-ameti tööjärg on nüüdseks jõudnud Kõue valda ning vastav teadaanne on pandud Kõue valla kodulehele üles. Meie küladesse puutuvalt oli välja nopitud mitmeid nimesid, neist enamik muidugi tänu Harmi mõisnik Maximilian Zoege von Mannteufelile, kes võttis kätte ja reformis Alansi küla selliselt, et jagas küla kümneks kinnistuks ja pani neile peened saksakeelsed nimed.


Saatsin omal algatusel valda selgitused, millest on võõrapärased nimed tingitud (parempoolne lahter alltoodud pildil).
Nagu valla kodulehel esitatud tabelist selgub, on osa Manteufeli poolt pandud nimesid valla poolt aktsepteeritud, osa aga mitte (Erlenstegi, Karlshof). Esialgu jääb arusaamatuks ka soovitus muuta Vana-Immuti Vana-Timutiks. Imuti on aastasadade vanune nimi. Nagu ka tabelis märkisin, on rootsiaegsel kaardil märgitud ära lausa Imuti küla (Immota byy).


Põhjalikumaks ülevaateks teemast loe ka valla kodulehel olevat selgitust. Kutsun ka omalt poolt üles kõiki puudutatud maaomanikke vallaga koostöös asja lahendamisele, sest vastasel korral, nagu ülalpool viidatud, võidakse vallale määrata sundraha.

Kommentaare ei ole: