teisipäev, 22. veebruar 2011

3.aprillil toimub Kose valla Karla küla ajalooraamatu esitlus!


Hea uudis kõikidele koduloohuvilistele! Alansi ja Kirivalla külade naaberküla koduloouurijad Ülo Roosnurm ja Tõnu Meldre on saanud aastatepikkuse uurimistöö kaante vahele - Karla küla ajalooraamat on trükkimisel ning esmaesitlus juba välja kuulutatud! Karla küla raamat pakub väga palju huvi Alansi küla inimestele, sest just Karla küla pered olid need, kes ostsid Harmi mõisalt pärisomandisse mitmed Alansi talud. Aga Karla külast pärit inimesi asusid elama Ojasoole, Kirivalda ja mujale. Rohkem kui 400 lk teos sisaldab nii vahvaid pärimusi kui ka ajalooliste dokumentide põhjal koostatud faktiliselt täpseid genealoogilisi andmeid ehk siis andmeid selle kohta, kes täpselt sündisid ja surid ühes või teises talus. Kokkuvõttes - huvilised, pange endale kirja esitluse toimumise aeg ja koht:


3. aprillil 2011 Kose Uuemõisa külakeskuses kell 14 00.
Kel pole võimalik esitlusele minna, aga on raamatust sellegipoolest huvitatud, siis on laekunud info, et raamatut on võimalik tellida ka Interneti teel ning see saadetakse Teile koju. Selleks peaksite tegema ülekande ning saatma e-postile andmed, kuhu täpselt raamat saata vaja: tonu@allstarz.ee Tasu saaja: Tõnu Meldre Arve number: 10010088171012 Hind (sisaldab saatekulusid): 21,60


Natuke veel täiendavat informatsiooni raamatu kohta:


AUTORIST - ÜLO ROOSNURM Ülo Roosnurm on sündinud 05.juunil 1935.a. Kose kihelkonnas Kuivajõe vallas Karla külas Veskirehe talus. Alghariduse omandas Kuivajõe 7- klassilises koolis. Ülo on õppinud Arkna Loomakasvatuskoolis mesinikuks, edasi Kehtnas Kolhoosi Esimeeste Ettevalmistuse Põllumajanduskeskuses, mille lõpetas koos agronoomi kutsega 1958.a., samal aastal alustas tööd J. Lauristinini nim. kolhoosis agronoomina, hiljem peaagronoomina, töötades sellel ametikohal 1992 aastani. Kolmekordne Harju rajooni meisteragronoom (1970,1971,1972) agronoomide mitmevõistluses. Ülo on olnud Eesti Kongressi saadik ja Eesti Kodanike Komitee liige. Alates 1988. aastast Kose Muinsuskaitse Seltsi aseesimees. Kose valla loomise juures on ta aktiivselt kaasa löönud. Aastatel 1993-2009 kuulus ta vallavolikogu liikmete hulka. 20.detsembril 2007 nimetati Ülo Roosnurm Kose valla aukodanikuks. Ülo teeb regulaarselt ilmavaatlusi juba 50 aastat, mille põhjal oskab ka ilma ennustada. Tema ilmaennustused ilmuvad nii kohalikus lehes kui ka Maalehes. Ülo on olnud aktiivne osalema kohalikus kultuurielus, laulis 30 lauluaastat Kuivajõe Meeskooris aastatel 1962-1993. Ülo on abielus, tal on täiskasvanud tütar ja poeg ning kaks lapselast. Suguvõsa uurimisega alustas Ülo Roosnurm 1975 aastal kui toimus I Roosnurmede kokkutulek, viimane seni 2010.aastal. Ülo on Eesti Genealoogia Seltsi liige alates 1991.aastast. Tegeleb aktiivselt kohaliku ajaloo uurimise ja selle kajastamisega valla ajalehes, olnud kodukandi jalgrattamatkal giid ja matkajuht. Ülo on aidanud koostada Kodukandi kalendreid, tema algatusel on tähistatud koduloolisi sündmuseid kohalikus elus. Oma teadmiste, oskuste ning rõõmsameelse ja abivalmis hoiakuga on ta pälvinud kohalike inimeste lugupidamise ja tunnustuse.

„Karla küla läbi sajandite“ eessõna

Hea lugeja, hoiad käes Karla küla ajalooraamatut, mis on Karla Külaarendamise Seltsi esimene suurem väljaanne. Raamatu eesmärgiks on talletada küla ajalooline pärimus ja jagada põhiteadmised perekonnaloost Karla külaga seotud sihtrühmale. Lugejal on raamatust võimalik saada üsna põhjalik ülevaade nii ümbruskonna loodus- ja kultuuriväärtustest kui ka küla auväärsest ajaloost. Varasemate põlvede meenutuste ja mälestuste abil elustuvad paljud kunagised värvikad tegelased ja sündmused. Ehk saab mõnigi siit hingele tuge või tahtmist otsida vastust küsimustele: “Kes kõndis kunagi enne Sind Kuivajõe kallastel, ehitas maja, kus tänaseni elatakse?”

Raamatu algusosa kõneleb laiemalt Kose kihelkonnast ning piirdub edasises Kose-Uuemõisa maa-alal toimunud sündmuste iseloomustuse ja küla kokkuvõtliku arenguga. Sellele järgnevad kõikide talude lood, nende teke ja kujunemine, jutustades neis elanud inimeste saatusest, juhtumistest ja mälestustest, mis põimitud ajalooliste faktidega, samuti esineb ohtralt pärimusi ja legende. Mõne üksiku talu või sauna kohta on teada vaid neis elanud inimeste nimed ja daatumid ent liiga palju oleks ilmselt tahta, et kõikide unustusse jäänud talude materjal raamatusse jõuaks. Külaraamatu koostamiseks on vaja julgust mõtteid paberile panna ning neid teistega jagada. Tänutundega peab tunnistama, et Karla külas on olemas entusiastlik Ülo Roosnurm, kes on viitsinud oma küla loo kirja panna enne, kui küla täielikult muutub või võõraste inimestega täitub. Ülol oli kaustik töö juures kaasas, kuhu kirjutas üles kõik kuuldu ning kui kohe ei jõudnud, oli hea see hilisõhtul kodus paberile panna. Oma pere ajaloost kasvas välja terve küla ajalugu, süstemaatilisem kodu-uurimine algas 1991. aastal Eesti Genealoogia Seltsi astudes kui sai päevade viisi istutud Ajalooarhiivis unikaalsete allikatega tutvudes.

2005. aasta mais avati digiteeritud arhiiviallikaid sisaldav veebikeskkond Saaga, mis võimaldab kõigil huvilistel tutvuda enimkasutatavate ja huvipakkuvamate Rahvusarhiivi üksustes ja Tallinna Linnaarhiivis säilitatavate arhivaalide digitaalsete koopiatega. Materjali ootas läbi uurimist mitmeid kümneid tuhandeid lehekülgi ning põnevat uurimist jätkus samuti tuhatkonnaks päevaks. Siin tuli Ülole appi Tõnu Meldre ning ühistööna valmis põhjalik genealoogiline uurimistöö, mis seob omavahel pea 13 tuhat Karla külaga lähemalt ja kaugemalt seotud inimest. Saaga kaasabil sai võimalikuks seoste otsimine Karla külaga seotud ürikutest kuni 1711. aastani, mis võimaldas täpsemalt kujundada iga talu kohta just sellise loo nagu raamatus seisab. Samuti õnnestus tänu arhiivimaterjalidele raamatusse lisada kaardifragmente ning ajalooliste dokumentide väljavõtteid.

Neid külasid, kelle ajalugu on raamatuks köidetud, pole Eestis palju. Karla on nüüd üks õnnelikest. Kui külal on oma raamat, siis on see küla maakaardil olemas, siis see küla elab. Kindlasti ei ole kõik olnud nii nagu siin kirjas ja loomulikult on igaühel oma nägemus toimunust-olnust. Täname kõiki, kes leidsid raamatu tarbeks aega minevikku meenutada, meenutused kirja panna ning lubasid eluloolisi andmeid kui fotosid raamatu tarbeks kasutada.

Raamatu kaasautor Tõnu Meldre

Kommentaare ei ole: