esmaspäev, 18. juuni 2012

Võidupühal maakaitsepäevale majalippu õnnistama!


Kes osalesid J. Pitka 140 pidulikul aktusel Harmi mõisas, siis need kindlasti mäletavad naabervalla Kaiu valla aktiivse kaitseliitlase ja riigikaitseõpetaja Kalev Kiviste särtsakat ettekannet Kaitseliidu koostööst kogukonnaga. Ehk jäi meelde ka, et Kalev tegi reklaami Võidupühal Kaius toimuvale maakaitsepäevale ning kutsus ka meid majalippude õnnistamise tseremooniale! Värskes Kaiu Teatajas on sellest põhjalikumalt juttu:
"Maakaitsepäev Kaius taaselustab lipuõnnistamise


Traditsioonilisel Kaitseliidu Rapla maleva  korraldataval maakaitsepäeval, mis sel aastal viiakse läbi Kaiu vallas, võiks osalejatel kaasas olla majalipp, sest seekord taaselustatakse kohaliku toimkonna ettepanekul majalippude õnnistamise tseremoonia.Eelmisel aastal peeti maakaitsepäeva Kehtnas, veel aasta enne seda Vigalas. 

Selle aasta 23. juunil on kõik huvilised kogu maakonnast oodatud Kaiu valda. Rapla maavanema Tiit Leieri sõnul käib korraldamine külakorda, eeldusel, et vald on korraldamiseks ise soovi avaldanud ja osaleb aktiivselt ettevalmistustes. „Kaiu vald on olnud väga aktiivne,“ tunnustas maavanem.

Maakaitsepäeva üks kohapealsetest korraldajatest, Kaiu miinipildujate rühma ülem leitnant Kalev Kiviste rääkis, et majalippude õnnistamise taaselustamise mõte tärkas tal esimest korda juba 1988. aastal, kui tema kätte juhtus paljude lippudega vana foto 1936. aasta võidupüha läbiviimisest Kaius. Ideest innustatuna läks Kiviste Juuru tookordse kirikuõpetaja Jüri Bärgi jutule, kes kahjuks ei haakunud väljakäidud mõttega. Nüüd, üle paarikümne aasta hiljem sattus Kiviste vanu pilte lapates uuesti selle sama võidupüha foto peale. Uuesti 
seadis ta sammud Juuru kirikusse, nüüd juba praeguse kirikuõpetaja Tauno Kiburi jutule. Seekord leidis tema mõte kõlapinda ja Tauno Kibur oli meelsasti valmis lippude õnnistamise tseremooniat läbi viima.Kunagise lipuõnnistamise elluäratamisega seostub ja annab sügavama ja veelgi t ä h e n d u s l i k uma  mõ õ tme järgmine lugu. Kui Kiviste läks vana fotot lisainfo küsimiseks näitama Rasala külas elavale endisele kodutütrele Hilda Põldroosile, rääkis vanaproua, et tema pööningule oli ilma tema teadmata sõja ajal peidetud naabertalu sinimustvalge lipp - üks neist lippudest, mis õnnistati 1936. aasta võidupühal. Kivistele teadaolevalt on see ainus selline lipp, mis praegu veel alles, sest küüditamise hirmus tol ajal inimesed nii põletasid kui ka matsid maha oma sinimustvalged lipud. 

Kiviste kutsus kogu maakonna inimesi osalema maakaitsepäeval ja ühtlasi kasutama võimalust lasta õnnistada kaasavõetud majalipp. Ka ilma lipuvardata majalipud võib õnnistustseremooniaks kaasa võtta. Lipuomanikele on plaanitud ka paraadmarss, mis saab alguse Kaiu vallamaja eest.

Lisaks tavapärasele Kaitseliidu relva- ja tehnikanäitusele ning politsei ja  päästeameti d emo n s t r a t s i o o n i d e l e   o n Kaius vaatamiseks väljas ka miinipilduja, millega Kaiu miinipildujarühma mehed teevad ka näidislaskmist. Miinipildujarühmas on Kiviste sõnul ligi poolsada meest, maakaitsepäeval on erinevate ülesannetega hõivatud umbes pool rühma. Päevakavas on ka omavahelised võistlused nii päästeameti ja Kaitseliidu kui ka politsei ja maakaitsepäevast osavõtjate vahel.

Kaitseliidu Rapla maleva pealik Arni Ilves tunnustas nii nagu maavanemgi Kaiu korraldustoimkonda, rõhutades seda, et kõik uued ideed tulid just sealtpoolt, ja tema osaks on initsiatiivi ära kasutades välja pakutud ideedega kaasa minna. Ilves arvas, et sel maakaitsepäeval elluäratatav lippude õnnistamise tseremoonia võiks jääda kauni traditsioonina ka järgmiste maakaitsepäevade üheks osaks." 

Autor: Katrin Helend-Aaviku, avaldatud Kaiu Teataja juuninumbris

Kel on aga mingil põhjusel jäänud nägemata Front Line klubi etendus, võib sammud seada hoopis Harju maakaitsepäevale Raasikul! 

Infoks veel nii palju, et vahemaad räägivad selgelt Kaiu kasuks. Delfi regio sõiduplaneerija andmetel on Alansilt Kaiusse 18,8 km, sõiduaeg 15 minutit, Alansilt Raasikule aga lausa 41,8 km ja sõiduaeg 30 minutit :)Kommentaare ei ole: