pühapäev, 17. juuni 2012

Rahvusarhiiv kinnitab: Ojasoo (Alt-Harm) mõis 1417


Viimases Kõue Kuulutajas ilmunud ariklis kirjutas V. Laanet enda ja teiste mälestustest, mis seonduvad Ojasoo mõisaga. Muuhulgas autor väitis: 

"Kõik alljärgnev on täpselt dateeritud kinnistusraamatu andmetel. Ojasoo mõis kanti kinnistusse 25.09.1558.a vendade Drolshagenite nimele s.o 454 aastat tagasi, 18 inimpõlve tagasi. Mõis 
eksisteeris 361 aastat 1919 aasta 25. oktoobrini."


Laaneti artikli lõpus on viidatud ka minu kirjatükile Harmi mõisast, mis ilmus 2010.a detsembrikuu Kõue Kuulutajas, milles kirjutasin Ojasoo mõisa kohta nii: 


"Ojasoole, mis saksakeelsetes ürikutes kannab nime „Harm“, rajatud mõisast koos kahe vesiveskiga on esimesed kirjalikud andmed aastast 1417, ordu maameistri läänikirjast."


Seega kui V. Laaneti hinnangul sai 1919. aastal Ojasoo mõis 361a vanuseks, siis minu andmetel 502.a vanuseks. Millest Laaneti andmete lahknevus tulenes, oli mulle tegelikult kohe selge - nimelt olid Rahvusarhiivi mõisate kinnistusraamatus, millele Laanet viitab, andmed sassi läinud. Kirjutasin seetõttu neile järgnevas sõnastuses märgukirja ja taotluse.

"Minu hobi on koduloo uurimine, millega seoses kirjutasin 2010. a Kõue valla ajalehes „Kõue Kuulutaja“ loo Harmi mõisast, mis puudutas ka Ojasoo mõisat. Artiklis kajastati ka koostöös EHA Arhiivikooliga toimunud mõisaajaloopäeva. 

Värskes Kõue Kuulutaja juunikuunumbris avaldas pr Viivi Laanet artikli, milles lükkab minu esitatud andmed ümber, tuginedes mõisate kinnistute registri andmetele. 

Paraku on registris viga ning mõisate kinnistute registris on andmed ebakorrektsed. Asi on selles, et esmalt oli mõis Ojasool, mille saksakeelne nimetus oli „Harm“ (25.jaanuari 1417 Sifert Lander von Spanheimi läänikiri). Samale seisukohale on asunud ka EHA arhiivikool: „1417. aastal läänistas ordumeister Lander von Spanheim Jacob Ronnele (Deken) ja tema järeltulijatele Ojasoo mõisa (Hof zu Harme) ja veel terve rea külasid. See on esmakordne Ojasoo mõisa mainimine. Ehkki järgneva üle kahesaja aasta jooksul nimetati mõisat saksakeelses kõnepruugis Harmiks, oli tegemist ikkagi Ojasoo mõisaga. Hilisem Harmi eraldati Ojasoost 1646. aastal.“


Paraku on EHA kinnistute registris need asjad pisut sassi läinud:
1. Harmi („Neu-Harm“) mõisa alla on paigutatud teade esmamainimisest 1417, aga korrektne oleks 1646.  
2. Ojasoo mõisa („Harm“, alates 1646 „Alt-Harm“) alla on paigutatud teade esmamainimisest 1558.  
EHA avalikus mõisate registris olev viga on seega põhjustanud Viivi Laaneti artiklis esineva valeväite, millega ta soovib ümber lükata minu kirjatükis esitatud andmeid. 

Laaneti artikkel ei ilmu paraku ainult kohalikus lehes, vaid ka DELFI Eesti Elu portaalis. Kuid asi ei ole ainult „Laaneti ja Mikiveri juhtumis“, vaid oluline on, et samuti võtavad mistahes muud ajaloouurijad tõe pähe EHA mõisate kinnistusregistri andmeid ning vigased väited võivad sattuda õpilastöödesse, teadustöödesse jmt.

Seetõttu palun Teil esimesel võimalusel andmed Harmi ja Ojasoo mõisate kohta parandada.

PS: Peale 1417 ning enne 1558 on veel olemas mitmeid dokumente, kus on Ojasoo mõisa kirjalikult nimetatud, vrd ka: http://kylaelu.blogspot.com/2010/12/meie-kulade-ajalugu-dekenite-aeg.html"

Juba mõni päev hiljem laekus Rahvusarhiivist vastus:

"Suur tänu kirja eest, kontrollisime Teie poolt viidatud andmeid.

Ajalooarhiivi mõisate registris on Ojasoo ja Harmi mõisate juures toodud esmamainimised õiged. Viga kinnistute registris on tehniline ja tuleneb selle andmestiku aluseks oleva aastakümneid tagasi koostatud paberkartoteegi sisestamisel tekkinud segadusest. Kartoteegikaartide koostamisel on omal ajal kasutatud palju lühendeid ja keerulist viitamissüsteemi. Hiljem eraldunud mõisate kohta koostatud kaardid on paigutatud läbisegi ja nii ilmselt ongi juhtunud, et Ojasoo esmamainimise kohta koostatud kaardil olev info on sisestatud ekslikult Harmi juurde. Ojasoo mõisa (Alt-Harm) esmamainimisena on õige 1417, Harmi (Neu-Harm) eraldati Ojasoost 1646.

Mõisakoolide programmi raames näitust koostades töötati originaalallikad uuesti läbi, kuid kahjuks ei avastanud me toona mõisate registrisse sattunud viga.

Peame oluliseks märkida, et selle ja teiste võimalike tehniliste vigade tõttu soovitame mitte kahtluse alla seada kinnistute registri usaldusväärsust suuremas plaanis. Praeguse näite puhul Harmi ja Ojasoo mõisate kirjeid paralleelselt lugedes oli ebaloogilisus selgelt silmatorkav ning kriitilisema meelega kohaliku ajalehe lugejale ei oleks tohtinud see märkamata jääda.

Täname Teid veelkord veast teatamise eest ning teeme registrisse vajalikud parandused. Soovime jätkuvat allikakriitilist meelt ja palume ka edaspidi leitud vigadest teada anda."

Seega võime Ojasoo (kuni 1646 "Harm", siitpeale "Alt-Harm") sünniajaks pidada siiski 1417 - sest seda aastaarvu kannab ürik, milles on esimest korda Ojasoo mõisa kirjalikult ära nimetatud. Ülaltoodud MKA pildil ja alltoodud minu pildil oleva puithäärberi dateering on mõistagi mitu sajandit hilisem - mõisaajaloolane Valdo Praust märgib, et "Arvatavasti on hoone ehitatud kas 18. sajandi keskpaigas või veelgi varem."


Kommentaare ei ole: